Gå direkt till textinnehållet

Konkurrensverket bröt mot upphovsrätten

–Jag är förvånad över att kunskapsnivån är så låg hos ett statligt verk där det finns juridisk kompetens.Det säger frilansen Karin Rutström efter att en av hennes artiklar olovligen publicerats på Konkurrensverkets hemsida i över två år.

–Jag är förvånad över att kunskapsnivån är så låg hos ett statligt verk där det finns juridisk kompetens.
Det säger frilansen Karin Rutström efter att en av hennes artiklar olovligen publicerats på Konkurrensverkets hemsida i över två år.

Karin Rutström och kollegan Johan Hildell skrev fyra artiklar om konkurrens med bland annat en intervju med näringsministern Ulrica Messing, som publicerades i en kommersiell bilaga till Svenska Dagbladet. För ett år sedan upptäckte Karin Rutström att hennes artikel fanns på Konkurrensverkets hemsida i form av en PDF-fil. Hon tog kontakt med verket våren 2003 och fick beskedet att de hade ett avtal om rätt till publicering med det företag som hade gett Rutström det ursprungliga uppdraget.

– Jag hade aldrig tillfrågats eller gått med på någon publicering utöver bilagan. Men Konkurrensverket ifrågasatte min rätt att ta betalt och behandlade mig som om jag var någon slags fifflare, säger Karin Rutström.

bryt

Konkurrensverket hävdar å sin sida att det aldrig var frågan om att ge Karin Rutström kalla handen:

– När vi hade fått reda på att rätten till Internetpublicering inte ingick i det ramavtal vi hade träffat med producenten tog vi bort broschyren från nätet. Nu har vi förlikats och hon har fått en ersättning som hon borde vara mer än nöjd med, säger Elisabeth Wallton, informationschef på Konkurrensverket.

Totalt låg broschyren ute på nätet i två och ett halvt år. Efter att Karin Rutström tagit hjälp av upphovsrättsorganisationen Alis enades parterna i somras om en ersättning på 10 000 kronor. Johan Hildell utverkade 20 000 kr för två artiklar. Varje halvår på nätet räknades som en separat publicering.

– Att inte Konkurrensverket som myndighet kan respektera lagen är beklämmande. Upphovsrättslagen är lika viktig som konkurrenslagen, och de om några ska veta vad som gäller. Det finns stort behov av kunskap om upphovsrätten bland myndigheterna, summerar Karin Rutström.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos