Gå direkt till textinnehållet

Kommunikatörer skriver artiklar i Ingress Media

Anställda på annonsavdelningen, ”kommunikatörer”, skriver artiklar i Ingress Medias tidningar och förmedlar vad företag, organisationer och enskilda vill få ut.Detta är det senaste inslaget i utvecklingsprogrammet Lokaltidning 2010 som Ingress Medias VD Göran Lundberg lanserat.

Anställda på annonsavdelningen, ”kommunikatörer”, skriver artiklar i Ingress Medias tidningar och förmedlar vad företag, organisationer och enskilda vill få ut.
Detta är det senaste inslaget i utvecklingsprogrammet Lokaltidning 2010 som Ingress Medias VD Göran Lundberg lanserat.

– Det här är ett sätt att bredda tidningarnas berättande, säger Göran Lundberg.

Målet för utvecklingsprogrammet är enligt Lundberg att tidningarna i företaget, Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och Avesta Tidning, ska kunna leva vidare på sina orter.

Om de ska klara sig måste de, enligt Lundberg, tillföra vad han kallar värdegrundande upplevelser och information.

– Tidningarna ska vända sig inåt och koncentrera sig på sina egna samhällen. Generell information om livet utanför ska ersättas av sådant som har med lokalsamhället att göra.

bryt

Enligt Lundberg räcker det då inte med att bara hålla sig med professionella journalister som förmedlar opartisk information. De nya berättelserna ska förmedlas av kommunikatörer, som är anställda i annonsgrupperna.

– Funktionen kan inte ligga på journalisterna eftersom den inte går att kombinera med en professionell opartisk journalistik. En kommunikatör ska hantera berättelser som andra, till exempel enskilda, institutioner, företag, föreningar och skolor vill ha publicerade. Kraven på de berättelserna är inte desamma som på journalistik.

bryt

Göran Lundberg förklarar att annonsgrupperna äger vissa sidor. Om de inte sålt fullt med annonser på de sidorna får de fylla dem på annat sätt.

Sidorna har speciell typografi och vinjettering (”Från läsare, näringsliv och samhälle”). En artikel kan presenteras som ”insänt av” eller ”berättat för” den och den.

Göran Lundberg ser en pedagogisk uppgift framför sig att göra läsarna mera medvetna om vad de läser.

– Vi gör avsteg från vad som är normalt i en morgontidning. Då måste vi lyfta fram hur vi gör för att ha råd att vara granskande tidningar och ett trovärdigt informationstorg. I denna del av reformationsprocessen är de här sidorna en katalysator. Folk frågar sig vad som är en notis, en artikel eller en annons. Successivt ska vi lära läsarna vad som är journalistik och vad som inte är det.

Lundberg säger sig förstå hur kritiska journalister resonerar, som oroas över att läsarna kan ha svårt för att skilja mellan journalistik och annat innehåll.

– Men vi har kört det här så långt att medarbetarna accepterar målet, om än alla inte accepterar medlen. Målet är att bevara utgivningen under överskådlig tid.

bryt

Journalistklubbens ordförande Lennye Osbäck är bekymrad.

– Det är olyckligt att vi börjat med det här innan vi talat om det för läsarna.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos