Gå direkt till textinnehållet

Kommuner positiva till stärkt meddelarskydd

De flesta kommuner och landsting är positiva till förslaget att chefer ska kunna straffas om de utsätter anställda, som utnyttjat sin meddelarfrihet, för repressalier. Det skriver Kommunalarbetaren.

Men Sveriges kommuner och landsting (SKL) är mer tveksam och skriver i ett yttrande att det skapar en "besvärande rättsosäkerhet över straffbarheten i vardagliga lag- och avtalsenliga arbetsledningsbeslut".  

SKL tycker att straffbarheten bara ska gälla om chefen vidtar disciplinåtgärder i samband med myndighetsutövning.

Enligt ett förslag från Yttrandefrihetskommittén, som nu är ute på en remissrunda, ska det bli lättare att döma kommunala chefer för att de efterforskar anställda som lämnar uppgifter till medier. Enligt förslaget ska samma straffregler även gälla kommunala bolag. Utredningen ska vara klar år 2011.

 

 

 

Fler avsnitt
Fler videos