Gå direkt till textinnehållet

Kommunalråd vägrar prata med reporter

Kommunalrådet Gustaf von Essen gillar inte Upsala Nya Tidnings granskning av honom och vägrar svara på reportern Staffan Wolters frågor. I en politikers uppdrag ingår att svara på frågor, anser Journalist­förbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.

Kommunalrådet Gustaf von ­Essen ställer inte längre upp på intervjuer med Upsala Nya Tidnings reporter Staffan Wolters. Kommunpolitikern ogillade att Staffan Wolters kopplade samman den inkomstgaranti han får från sin tid som riksdagsman med hans krav på hårdare tag mot socialbidragstagare.

Gustaf von Essen har föreslagit att de personer som inte tar erbjudna jobb ska förlora rätten till socialbidrag. Som tidigare riksdagsman, mellan 1991 och 2002, har Gustaf von Essen fått närmare 1,3 miljoner kronor i inkomstgaranti sedan han avgick, utan att det har krävs att han sökt arbete.

Då Staffan Wolters tog upp frågan med honom om inkomstgarantin och ställde den mot hans hårdare krav på socialbidragstagarna sade Gustaf von Essen i en bandad intervju: ”Eftersom du alltid håller på med svängar så stänger vi butiken helt enkelt. Jag har ingen lust att uttala mig för dig i fortsättningen för det blir bara vinklingar och konstigheter.”

– Jag tycker att det är ett omoget och oprofessionellt agerande, säger Staffan Wolters.

Gustaf von Essen säger till Journalisten att han inte har något emot att tala om sin inkomstgaranti, men att han ogillade Staffans Wolters arbetsmetoder att inte i förväg berätta vilken agenda han hade med intervjun. Han anser att artikeln gick ut på att ifrågasätta hans person och kompromettera honom.

– Jag kommer att vara väldigt försiktig i mina relationer med Staffan Wolters i framtiden. Även de ansvariga på UNT är i någon mån skyldiga för att de godkänner och stödjer den här typen av reportage, säger han.

UNTs chefredaktör Carl-Åke Eriksson påpekar att ingen har möjlighet att välja vilken journalist på tidningen de vill tala med.

– En politiker måste tåla att bli granskad. Gustaf von Essen har dessutom fått bemöta de uppgifter som Staffan Wolters tagit fram, säger Carl-Åke Eriksson och påpekar att Gustaf von Essen inte varit i kontakt med redaktionsledningen och framfört några klagomål.

Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén säger att om Gustaf von Essen känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad kan han vända sig till Allmänhetens Pressombudsman, PO, eller skriva till Yrkesetiska nämnden om han är kritisk till reporterns arbetsmetoder.

– Bara för att man tycker illa om en journalists bevakning kan man inte som en person med ett offentligt uppdrag vägra tala med journalister. I en politikers demokratiska uppdrag ingår att svara på journalisters frågor, säger hon.

Gustaf von Essen säger att han inte tänker göra någon anmälan till Yrkesetiska nämnden eller PO.

Fler avsnitt
Fler videos