Gå direkt till textinnehållet

Kaka på nätet ingen allmän handling

Politikerna får fortsätta att surfa på Internet ifred. En cookie är inte någon allmän handling menar kammarrätten i Göteborg.

Politikerna får fortsätta att surfa på Internet ifred. En cookie är inte någon allmän handling menar kammarrätten i Göteborg.

Genom att beställa så kallade cookiefiler går det att se vilka hemsidor på Internet som en viss person besökt. Sveriges Radio Sjuhärad ville titta på Borås kommunalråds cookies men fick nej.

Kommunen ansåg bland annat att en cookie inte kan anses vara upprättad i lagens mening och därför inte är allmän handling. Dessutom skulle ett utlämnande kränka kommunalrådens integritet.

Sveriges Radio Sjuhärad överklagade till kammarrätten i Göteborg och beslöt att offentlighetsprincipen i det här fallet går före den personliga integriteten.

Kammarrätten menar att cookien är knuten till den dator där politikern varit och sökt information. En handling som förvaras hos en myndighet enbart som ett led i teknisk bearbetning för någon annans räkning utgör inte en allmän handling.

Kommunen har enbart lagrat cookiefilen i sin dator för annans räkning och därför ska den inte lämnas ut, fastslår domstolen.

Fler avsnitt
Fler videos