Gå direkt till textinnehållet

Justitia fortsätter med sin kreditinformation

Svensk Handelstidning Justitia fortsätter som vanligt med att lämna kreditupplysningar i tryckt skrift och på nätet, utan att skicka en kopia till den person som förfrågningen gäller.

Den 1 januari trädde ett antal lagändringar i kreditupplysningslagen i kraft. Syftet med lagändringen är att stärka skyddet för enskilda personers integritet när kreditupplysningar tillhandahålls ur en databas.

Beställaren måste ha ett legitimt behov av upplysningen och en kopia måste sändas till den som upplysningen avser, även i de fall upplysningen lämnas ut med stöd av databasregeln.

Därför har Datainspektionen begärt besked från kreditupplysningsföretag.
I ett svar till Datainspektionen skriver Svensk Handelstidning Justitia att de kommer att fortsätta låta inloggade kunder på tidningens internettjänst att söka kreditupplysningar utan att en kopia skickas till den person som man begärt uppgifter om.

Annons Annons

" Vi anser att vi har gjort en korrekt tolkning av lagstiftningen då vi utgår från bilageregeln i tryckfrihetsförordningen. Det innebär att vi kommer fortsätta som vi gjort under de senaste 120 åren med att lämna kreditinformation på det här sättet", skriver Pontus Könberg, VD och ansvarig utgivare för Svensk Handelstidning Justitia till Datainspektionen

Fler avsnitt
Fler videos