Gå direkt till textinnehållet

Journalistikens förflackning är ett demokratiproblem

En livaktig demokrati kräver en dagspress som inte bara underhåller, utan också granskar på djupet, fastslår Stig Hadenius, i en kommentar om tidningarnas framtid i Svenska Dagbladet.

En livaktig demokrati kräver en dagspress som inte bara underhåller utan också granskar på djupet, fastslår Stig Hadenius i en kommentar om tidningarnas framtid i Svenska Dagbladet.

Dagtidningarna har trots en allt hårdare konkurrens från TV, gratistidningar och webb, hållit ställningarna hyggligt i förhållande till läsare och annonsörer, skriver den förre professorn i journalistik. Hadenius pekar dock på att den hårdnande konkurrensen gör att risken för förflackning inom journalistiken är större än någonsin. Det är enkelt att ta fram attester på krognotor och taxikvitton medan “det kan ta veckor eller månader att klargöra hur ett statsråd eller kommunalråd sköter sitt fögderi i stort.”

Hadenius menar att riks- och regionaltidningar är på väg åt samma håll som gratistidningarna som sällan har seriösa eller djupgående reportage.

Stig Hadenius ställer frågan hur dagstidningarna ska klara sig när denna sorts journalistik blir alltmer utbredd.

ik@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos