Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet:Se över lagen om anställningsskydd

Journalistförbundet vill att lagen om anställningsskydd (LAS) ska ses över.Förbundets ordförande, Agneta Lindblom Hulthén, påpekar i en motion till TCO-kongressen att vissa arbetsgivare, bland annat medieföretag, systematiskt ser till att vikariat och andra tidsbegränsade anställningar inte överskrider tolv månader för en medarbetare.

Journalistförbundet vill att lagen om anställningsskydd (LAS) ska ses över.
Förbundets ordförande, Agneta Lindblom Hulthén, påpekar i en motion till TCO-kongressen att vissa arbetsgivare, bland annat medieföretag, systematiskt ser till att vikariat och andra tidsbegränsade anställningar inte överskrider tolv månader för en medarbetare.

För att undvika att LAS-reglerna om företrädesrätt ska bli tillämpliga avbryter man anställningen, oavsett vikariatets längd, behovet av arbetskraft och medarbetarens kompetens.

Korttidsanställda tvingas runt i en evig vikariatskarusell och i några fall har ”utlasningen” medfört att det blivit omöjligt för enskilda individer att få en tillsvidareanställning.

Annons Annons

Tendensen har förstärkts efter årsskiftet då en regel infördes om att vikariatsanställningar i vissa fall automatiskt övergår i tillsvidareanställning. Risken är stor att tendensen förstärks ytterligare och sprids till allt fler områden av arbetsmarknaden, befarar Journalistförbundet.

Även när det är uppenbart att en person tvingas sluta enbart på grund av att arbetsgivaren gör en rigid tillämpning av LAS är det svårt att vinna en rättsprocess mot arbetsgivaren.

Man kan då inte konkret peka på brott mot en särskild paragraf, utan måste hävda att arbetsgivarens tillämpning av LAS strider mot lagens andemening. Den typen av processer är svåra att driva.

Journalistförbundet yrkar om att TCO på lämpligt sätt ska motverka missbruk av LAS.

Fler avsnitt
Fler videos