Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundetgår ut med frilanspolicy

Journalistförbundet har antagit ett policydokument om hur man anser att medieföretag ska hantera frilansars material (text, foton, illustrationer, inslag/program i radio och TV).

Journalistförbundet har antagit ett policydokument om hur man anser att medieföretag ska hantera frilansars material (text, foton, illustrationer, inslag/program i radio och TV).

I dokumentet heter det:

”När ett frilansmaterial överlåts till ett tidningsföretag gäller, liksom tidigare, rätten till ett införande (en publicering). Om ni vill använda materialet ytterligare, till exempel för Internetpublicering via arkiv eller på webbplats/hemsida, krävs en överenskommelse med särskild ersättning för denna användning.

Annons Annons

För utläggning i ett elektroniskt arkiv eller på en webbplats måste, anser Journalistförbundet, överenskommelse träffas om hur lång tid materialet ska ligga ute. Har inte sådan överenskommelse träffats gäller att ni har rätt till en ’utläggningstid’ om högst 6 månader.

Ovannämnda överenskommelser ska ske med upphovsmannens företrädare, t ex Journalistförbundet eller upphovsrättsorganisationer som ALIS och BUS, eller med den enskilde upphovsmannen.

radbr

Om försäljningen av materialet/förstagångspubliceringen gäller elektronisk användning krävs en överenskommelse med särskild ersättning om materialet även ska publiceras i en papperstidning, det vill säga i tryckt form.

För etermedier inom SRAO-området, alltså SR, SVT och UR, gäller att ni får använda materialet i en (1) sändning plus en (1) återutsändning. För ytterligare användning krävs särskild överenskommelse. Detta gäller inte nyhetsinslag, vilka får sändas flera gånger, så länge inte överenskommelse träffats om något annat.

Rätten att använda materialet för publicering/sändning gäller för 12 månader från det att materialet kommit er tillhanda.”

Fler avsnitt
Fler videos