Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet: Chefer kränkerföreningsrätten

Med förtäckta eller direkta hot har chefer försökt förhindra medarbetare att ta hjälp av sina fackliga representanter i förhandlingar, enligt uppgifter från Journalistförbundet.– Det är inte bara bekymmersamt, det gör mig urförbannad, säger förbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.

Med förtäckta eller direkta hot har chefer försökt förhindra medarbetare att ta hjälp av sina fackliga representanter i förhandlingar, enligt uppgifter från Journalistförbundet.
– Det är inte bara bekymmersamt, det gör mig urförbannad, säger förbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.

Den senaste månaden har Journalistförbundet fått uppgifter om flera fall där journalister blivit varnade för att anlita facket vid förhandlingar eller att företaget hotat säga upp anställda om de tvingas följa kollektivavtalet.

– Tidigare när jag råkade på liknande exempel handlade det om mindre eller nya arbetsplatser där ledningen inte satt sig in i svensk lagstiftning. Nu är det dessvärre på vissa stora koncerner och företag som detta förekommer. Det visar på att företagen inte respekterar svensk lagstiftning, inte respekterar sina medarbetare, säger en upprörd Agneta Lindblom Hulthén.

bryt

Eftersom de berörda medlemmarna är rädda för repressalier från arbetsgivarnas sida har förbundet valt att inte offentliggöra vilka arbetsplatser det gäller.

– Det är beklagligt att vi inte kan driva medlemmarnas fall öppet. Men vi måste respektera deras begäran, säger Agneta Lindblom Hulthén.

bryt

Här är några av de aktuella exemplen:

Fall 1: En vikarie på en tidning blir erbjuden en fast anställning. Journalisten blir kallad till en av cheferna för ett samtal. Chefen börjar berätta att han tycker illa om facket och ber vikarien att lämna Journalistförbundet. Vikarien uppfattar det som att chansen att få tjänsten ökar om vikarien lämnar förbundet.

Fall 2: En anställd på ett TV-bolag ska byta jobb och vill diskutera sin nya lön med redaktionschefen. Den anställde vill ha med facket på löneförhandlingarna. Då hotar redaktionschefen med att personen inte får det nya jobbet.

Fall 3: En kommersiell radiostation hotar med att säga upp personal om Journalistförbundet kräver att stationen följer kollektivavtalet. Journalistförbundet anser att stationen bryter mot avtalet. Radiostationen menar att de inte kan driva stationen vidare om de måste följa avtalet och säger att om förbundet lämnar in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen kommer de direkt att säga upp tre personer.

bryt

Enligt Agneta Lindblom Hulthén har en arbetsgivare ingen rätt att förbjuda en anställd att ta med sig en facklig representant vid en förhandling. Vanligtvis inser arbetsgivare att det är bättre att blanda in facket så tidigt som möjligt för att förhindra senare konflikter och ha ett smidigt förhållande med journalistklubbarna.

– Ingen har rätt att säga till våra medlemmar att de inte får organisera sig eller hindra vår rätt att slåss för våra medlemmars bästa. Det är en laglig rätt att få tillhöra ett fackförbund. Är det så att en arbetsgivare försöker förhindra någon att utöva sina fackliga rättigheter är det en kränkning av föreningsrätten, säger Agneta Lindblom Hulthén.

– Företaget driver verksamheten på fel sätt om de anser att de inte kan gå ekonomiskt runt om de följer kollektivavtalet. De bryter dessutom mot svensk lag. Arbetsgivare måste följa alla lagar, även arbetsrättslagen. Denna lag har en stor tyngd eftersom den kom till av demokratiska skäl. Om vi inte är villiga att respektera demokratin är vi illa ute, fortsätter hon.

bryt

På Tidningsutgivarna har man inte hört att antalet tvister på de tidningar som är anslutna till organisationen skulle ha ökat på senare tid. Björn Svensson, förhandlingschef på Tidningsutgivarna, påpekar att den fackliga verksamheten är reglerad i lag och inte på något sätt är ifrågasatt av TU.

– Jag har flera företag som hört av sig och som ser ett problem kopplat till att det inte finns journalistklubbar som fungerar, säger Björn Svensson.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos