Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet backar: Ingen extra avgift för presskort

Kritiken mot att Journalistförbundet krävt 70 kronor av alla medlemmar som bytt presskort i år har varit hård. Nu får SJF backa.

Kritiken mot att Journalistförbundet krävt 70 kronor av alla medlemmar som bytt presskort i år har varit hård. Nu får SJF backa.

Från och med 1998 kommer kostnaden för distributionen av presskorten att bakas in i SJFs budget. Medlemmar som ska byta presskort nästa år behöver alltså inte betala några pengar för att få kortet.

Däremot kan de medlemmar som redan betalt för sitt presskort inte få några pengar tillbaka. Nya regler från 1997 gör en ny distributionsordning nödvändig för att presskorten ska kunna användas som identitetshandling.

De ökade kostnaderna fanns inte medräknade i årets budget. SJF fattade det kritiserade beslutet för att kunna finansiera den nya distributionsformen.

— Vi tycker fortfarande att vårt beslut var riktigt, säger SJFs ordförande Håkan Carlson. Men om medlemmarna inte håller med får vi rätta oss efter det. Det här är ingen prestigefråga för förbundsstyrelsen.

Distributionen under 1997 kostar enligt Håkan Carlson över en halv miljon kronor eftersom giltighetstiden för många presskort går ut i år.

Under 1998 hamnar distributionskostnaden någonstans mellan 200 000 och 300 000 kronor.

— Det innebär att vi får skära någon annanstans i budgeten för att få råd att betala presskortskostnaderna.

Förbundet har också kritiserats för att den baksidestext på olika språk, som tidigare fanns på presskorten, tagits bort.

— Det är standardiseringskommissionen som beslutat att det inte får finnas någon text på baksidan av ett godkänt ID-kort. Men eftersom vi har förstått att många medlemmar använder presskortet utomlands har vi sökt dispens från kravet.

Journalistförbundet hoppas kunna ge ett besked på representantskapet i december.

Fler avsnitt
Fler videos