Gå direkt till textinnehållet

Journalisterna EU-positiva men bevakar inte mer än före inträdet

Journalistkåren har en klart mer positiv inställning till Sveriges EU-medlemskap än svenska folket, skriver Kent Asp, professor vid JMG i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Journalistkåren har en klart mer positiv inställning till Sveriges EU-medlemskap än svenska folket, skriver Kent Asp, professor vid JMG i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Uppgifterna om journalistkårens inställning till Sveriges medlemskap i EU har gjorts av Göteborgs universitet och presenteras i dag av Kent Asp, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, på GPs debattsida.

Skillnaden mellan journalistkårens och allmänhetens inställning är stor. 58 procent av journalisterna anger att de är för ett svenskt medlemskap, 30 procent är emot och 12 procent uppger att de inte har någon åsikt. Motsvarande siffror för allmänheten är att 40 procent är för EU-medlemskap, 37 procent är emot det och 23 procent har ingen åsikt i frågan.

Annons Annons

Kent Asp skriver i debattartikeln att journalistkårens inställning är överraskande eftersom de EU-kritiska partierna, miljöpartiet och vänsterpartiet, är överrepresenterade i journalistkåren.

Åsiktsskillnaderna mellan journalistkåren och allmänheten har även ökat över tid och är större i dag än 1994 då folkomröstningen om EU-medlemskap hölls, skriver Kent Asp.

Under de tolv år som Sverige har varit med i EU har dock Europa endast fått en marginellt större plats i SVTs Rapports sändningar, uppger Kent Asp och hänvisar till de undersökningar av SVTs Rapports inslag som gjorts kontinuerligt sedan 1979. Undersökningarna är omfattande och, enligt Kent Asp, en indikator på det urval av händelser som svenska nyhetsmedier generellt väljer att rapportera om.

Bilden av världen har inte förändrats nämnvärt sedan EU-inträdet. Däremot har bevakningen av EU förändrats något mot en större mångfald. Enligt Kent Asp har Europa vidgats genom att rapporteringen från de stora EU-länderna Tyskland, Frakrike och Storbritannien minskat till förmån för en ökning av bevakningen från andra västeuropeiska länder som Spanien, Österrike och Beneluxländerna.

ik@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos