Gå direkt till textinnehållet

JO utreder mörkad revisionsrapport

Arbetsförmedlingen ljög för Uppdrag Gransknings reporter Mikael Pettersson om en revisionsrapport. JO inleder nu en utredning om saken. Pettersson tror inte att det är ovanligt att myndigheter försöker mörka interna rapporter för journalister.

Mikael Pettersson på SVTs Uppdrag Granskning begärde i våras att få ta del av en intern revisionsrapport om det så kallade Fas 3 från Arbetsförmedlingen. Presstjänsten på myndigheten nekade hans begäran med hänvisning till att rapporten inte var färdig, och att det därför handlade om arbetsmaterial och inte en allmän handling.

Det visade sig vara osant. En researcher på Uppdrag Gransknings hittade revisionsrapporten underskriven, diarieförd och expedierad på arbetsmarknadsdepartementet.

– Efter att programmet hade sänts och allt var klart kom jag på att det vore bra att få den här saken utredd, så jag gjorde en JO-anmälan, säger Mikael Pettersson till Journalisten.se.

– Genom att hävda att rapporten inte var färdig försökte Arbetsförmedlingen undanhålla allmänheten en angelägen rapport som innehöll kritik mot en av Sveriges mest omdiskuterade arbetsmarknadsåtgärder.

I revisionsrapporten fanns kritik mot den egna myndigheten, bland annat konstateras att Arbetsförmedlingen "saknar adekvata kontroller för att säkerställa att hantering och handläggning av Fas 3 följer gällande regelverk".

– Enligt det muntliga svar som Arbetsförmedlingens presstjänst lämnat till JO ska man ha betraktat rapporten som arbetsmaterial eftersom den inte behandlats av styrelsen. Det väcker också frågan om revisionen verkligen har varit fristående, säger Mikael Pettersson.

– Jag tror inte att det är ovanligt att myndigheter agerar på detta sätt och försöker undanhålla färdiga rapporter med hänvisning till att de är arbetsmaterial. Hade jag varit en vanlig nyhetsreporter hade jag nog aldrig fått tag på rapporten, men nu hade jag en jätteduktig reporter som dammsög departementet och hittade den.

Uppdrag Gransknings reportage om Fas 3 sändes i maj i år.

Fler avsnitt
Fler videos