Gå direkt till textinnehållet

JO friar tjänsteman som frågade om källa

Justitieombudsmannen, JO, friar en tjänsteman vid Arboga kommun från anklagelsen att ha efterforskat en källa, men riktar samtidigt viss kritik mot hans agerande.

Justitieombudsmannen, JO, friar en tjänsteman vid Arboga kommun från anklagelsen att ha efterforskat en källa, men riktar samtidigt viss kritik mot hans agerande.

Anmälaren hade varit inbjuden till ett informationsmöte som kommunen anordnat inför en företagsetablering. Men kommunen ville först informera de närboende och dagen efter hålla presskonferens innan det skrevs om ärendet.

Dagen efter mötet frågade tjänstemannen om det var anmälaren som hade skrivit om saken i Arboga Tidning. När anmälaren hänvisade till den reporter som signerat artikeln frågade tjänstemannen hur denne kunde veta allt som stod i artikeln.

JO konstaterar att myndighet enligt tryckfrihetsförordningen (TF) inte får efterforska vem som lämnat uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift. Den som uppsåtligen gör det riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

JO har förståelse för att anmälaren uppfattat tjänstemannens fråga som ett brott mot efterforskningsförbudet. Men JO godtar tjänstemannens försäkran att han inte tänkt efterforska källan.

Fler avsnitt
Fler videos