Gå direkt till textinnehållet

JK utreder Fredrikssons anmälan

Åklagarmyndigheten i Stockholm har överlämnat Marie Fredrikssons polisanmälan om brott mot tystnadsplikten till Justitiekanslern.

Åklagarmyndigheten i Stockholm har överlämnat Marie Fredrikssons polisanmälan om brott mot tystnadsplikten till Justitiekanslern.

Polisanmälan lämnades in förra torsdagen av Marie Fredrikssons ombud. I anmälan hävdades att det begåtts brott mot tystnadsplikten enligt sjunde kapitlet, första paragrafen i sekretesslagen. Brottet har, enligt hennes advokater Leif Silbersky och Thomas Olsson, begåtts av någon ”med tillgång till Fredrikssons sjukjournaler eller på annat sätt god insikt i hennes behandling”. Uppgifterna har sedan vidarebefordrats till Expressen. Enligt advokaterna ”måste uppgiftslämnaren som anställd vara knuten till Karolinska sjukhuset”.

JK ska nu granska uppgifterna och besluta huruvida en förundersökning ska inledas.

Fler avsnitt
Fler videos