Gå direkt till textinnehållet

JK positiv till förändring av repressalieförbudet

Justitiekanslern, JK, ställer sig positiv till Yttrandefrihetskommitténs förslag att även kommunala arbetsgivare ska kunna sanktioneras om de utför repressalier  mot kommunanställda som meddelat sig till medier. (Rättad version)

Justitiekanslern ställer sig positiv till att repressalieförbudet ska regleras genom en ny straffbestämmelse i både Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Tidigare har det enligt grundlagen varit förbjudet att bestraffa endast statligt anställda chefer. Kommunanställda har tidigare haft bestraffningsförbudet reglerat i kollektivavtalet, vilket inneburit att de inte har haft samma skydd som de statligt anställda.

Disciplinstraff, avsked, fråntagande av arbetsuppgift, och utebliven löneförhöjning är negativa åtgärder som inte arbetsgivaren får använda för att straffa en anställd som använt meddelarfriheten. De sanktionsmöjligheter som i dag finns för statligt anställd chefer föreslås nu också gälla kommunanställda.

Annons Annons

JK ställer sig positiv till det förslaget, men ifrågasätter behovet av kommitténs förslag om att mindre allvarliga åtgärder ska vara straffria. Det rör sig till exempel om kortvarig förflyttning från ett tjänsterum till ett annat, eller fråntagande av viss beslutsbehörighet under några dagar. JK anser att det ska vara klart avgränsat vad som kan räknas som repressalier och därför behövs inte någon straffrihet för mindre allvarliga åtgärder.                           

                                                                              Stefan Zouagui

Fler avsnitt
Fler videos