Gå direkt till textinnehållet

JK friar Dagens Media

Dagens Media glömde registrera namn och ansvarig utgivare för sin webb, men Justitiekanslern, JK, friar tidningen från brott mot föreskriftslagen. Bara ett förbiseende från Dagens Media, konstaterar JK.

JK upptäckte i höstas att Dagens Media inte hade anmält namn och ansvarig utgivare hos Myndigheten för radio och TV och JK bad med anledning av det cheftredaktören Fredrik Svedjetun, som angavs som webbens ansvarige utgivare, att yttra sig i saken. Något svar kom emellertid aldrig.

JK beslutade då att inleda förundersökning om brott mot föreskriftslagen.

Fredrik Svedjetun förklarade att han helt enkelt glömt att anmäla uppgifterna. Det var ett förbiseende.

JK godtar förklaringen och friar Svedjetun, som nu anmält såväl namn som ansvarig utgivare till Myndigheten för radio och TV.

Fler avsnitt
Fler videos