Gå direkt till textinnehållet

Jakten på det falska Vilhelm Moberg-citatet

Att det ska vara så krångligt och ta sådan tid att visa att något inte finns! Följ med Rolf Fredriksson, tidigare utrikesreporter på Sveriges Television, i jakten på det falska citatet av Vilhelm Moberg. I flera år har Mobergs namn missbrukats av SD-anhängare och andra.

Det började i våras i en Facebook-grupp i min småländska hembygd. Jag uppmanades där av en SD-sympatisör att kommentera en bild som cirkulerar på nätet med en allvarlig Vilhelm Moberg och ett ”citat” där han ska ha sagt att ”politiken och massmedia domineras av ett etablissemang” som bara släpper fram vissa meningsyttringar. Det kallas ”demokratur”. Anar att den som skrev ville provocera mig som tidigare utrikesreporter på Sveriges Television.

Och jag tänkte att jo, det låter nog lite som Moberg under rättsrötedebatterna. Men engelskt -a om massmedier, hade verkligen Moberg det? I vilket sammanhang skulle han ha sagt detta?

Bild och påhittat Vilhelm Moberg-citat som sprids på nätet. (Se Fotnot)

Några snabba sökningar visar att detta ”citat” finns på nätet, i bloggar, citatsamlingar och på insändarsidor. Oftast utan källa, men ibland anges Dagens Nyheter den 14 december 1965 eller boken I egen sak, där DN-artikeln är med. Numera är det ganska lätt att söka i DNs historiska arkiv.  Det är bara att konstatera att citatet inte finns i DN-artikeln.

Undrar då om det finns någon annanstans, för som journalist ger man sig inte så lätt. Kontaktar en medlem i Vilhelm Moberg-sällskapets styrelse, utgivaren av I egen sak och mejlar några insändarskribenter och bloggare som använt det påstådda citatet. Ordnar dessutom tid i Kungliga Bibliotekets källare, där man i dessa pandemitider måste ha bokad tid, för att söka i KBs digitaliserade databas med svenska dagstidningar. 

Artikel av Vilhelm Moberg i DN 14 december 1965 anges ibland som källa, men där finns inte citatet.

På dataskärmen ser jag att Moberg använde begreppet demokratur också i Göteborgs-Posten 1970, men ”citatet” finns inte där. Däremot växer det på skärmen fram en våg av insändare i tidningar från 2013 och framåt, där framför allt Sverigedemokrater hänvisat till Vilhelm Moberg och ”citatet”. Det har också använts av kommunalpolitiska debattörer, av bloggare från Piratpartiet och andra.


Några av de insändare där det påhittade Moberg-citatet används, i Kristiansbladet, Nya Wermlands-Tidningen, Tranås Tidning och Fagersta-Posten.

Funderar på vad en redaktör för insändarsidor har för ansvar att kolla citat? De skulle nog svara som de insändarskribenter och bloggare jag får tag på. De svarar att de litat på Wikipedia, där det under några år fanns som Moberg-citat.

När jag så försöker att följa redigeringshistorik och diskussionstråd på Wikipedia kring uppslagsordet ”demokratur” så är det en snårig historia, stundtals rena lekstugan för tyckare.

”Demokratur” kom in 2006 och Vilhelm Moberg angavs som källa. Ett citat las in 2009 och det kan tolkas som att Moberg är upphovsmannen. Från 2012 stod det inom citattecken med Vilhelm Mobergs namn, inlagt av en anonym skribent som sedan blockerats som oseriös på Wikipedia. Citatet plockades bort efter knappt ett år eftersom källa saknades.På Wikipedia påpekas flera gånger att källor för Moberg-citatet saknas, ändå fanns det där fram till 2017.

Den 28 december 2014 dök ”citatet” upp igen, nu något förändrat och längre men fortsatt med Vilhelm Moberg som påstådd upphovsman. Här anar vi de politiska drivkrafterna. Det var dagen efter Decemberöverenskommelsen mellan Socialdemokrater, Miljöpartiet och Allianspartierna och en Wikipedia-skribent ansåg att Decemberöverenskommelsen var ett tydligt exempel på det som beskrivs i ”citatet”.

I en fotnot i en bok från Institutet för mediestudier 2016 visade sen Kristoffer Holt att citatet inte går att återfinna i DN 1965, och 2017 plockades Moberg-citatet bort från Wikipedia.

Men skadan var skedd och det påstådda Moberg-citatet hade fått eget liv. Det fortsätter att spridas och hänvisas till som ett Moberg-citat.

Jag vet att Vilhelm Moberg var emot monopolradio och statligt presstöd. Men även om han var kritisk mot etablissemang av olika slag, så svepande fördömande som i det påstådda citatet var han ändå inte. Tidningar, radio och tv stod ofta till förfogande för Vilhelm Moberg som samhällsdebattör.

Jag lyckas inte få fram exakt vem som skrev in citatet i Wikipedia, men citatet verkar konstruerat som kommentar till dagens politiska debatter. Det sprids av högernationalister och Sverigedemokrater, som försöker att göra författaren, antinazisten, republikanen och samhällsdebattören Vilhelm Moberg till sin.

Det är underligt att det kunnat cirkulera så länge utan att fler sökt upp den påstådda källan i DN 1965 och då kunnat se att citatet inte finns där, och se att ingen kan ange någon annan källa i Vilhelm Mobergs texter och tal.

Samtidigt – efter ett par månader av sökande och mejlande – blir det hela ett exempel på att en felaktighet som får stor spridning på nätet kan vara svår att kontrollera och vederlägga. Men detta är ett falskt citat av Vilhelm Moberg och borde inte spridas vidare.

Rolf Fredriksson

 

Fotnot. Det påhittade citatet: ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten.
Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.
Vilhelm Moberg

Fler avsnitt
Fler videos