Gå direkt till textinnehållet

Inslag i TV4 Nyheterna var osakligt och partiskt

Granskningsnämnden har fällt ett inslag i TV4s Nyheterna för osaklighet och för att en utpe-kad part inte gavs tillfälle att kommentera kritik.

Granskningsnämnden har fällt ett inslag i TV4s Nyheterna för osaklighet och för att en utpe-kad part inte gavs tillfälle att kommentera kritik.

I inslaget berättades att den statliga Konstnärsnämnden driver ett hotell i Stockholm. Det sades att 5,5 miljoner i skattemedel hade ”pumpats in” i hotellet och att hotellet var en förlust-affär för skattebetalarna. Även om det också nämndes att hotellet gett en avkastning på 170 000 kronor under de två senaste åren blev enligt Granskningsnämnden för radio och TV det bestående intrycket att hotellverksamheten utgjort en kostnad för skattebetalarna. Nämnden anser att beskrivningen i inslaget var så missvisande att den stred mot kravet på saklighet.

I inslaget misstänkliggjordes också hotellet för att genom skattesubventionerade priser sned-vrida konkurrensen på hotellmarknaden. Kanslichefen medverkade visserligen i inslaget och förklarade varför Konstnärsnämnden driver ett eget hotell, men gavs inte tillfälle att kommen-tera den i sammanhanget centrala frågan om hotellets prissättning och dess eventuella konkur-renssnedvridande effekter. Inslaget stred därmed även mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Fler avsnitt
Fler videos