Gå direkt till textinnehållet

Inget stopp för myglare

Vid konflikter händer det att journalister går med i facket för att få hjälp men sedan lämnar det direkt utan att betala. Dessa "myglare" ville förbundsstyrelsen sätta stopp för med tuffare inträdesregler, men kongressen sade nej.

Två förslag till stadgeändringar direkt efter varandra talade motsatt språk, tyckte många på kongressen.

Den första ändringen gällde att de som straffat ut sig genom att inte betala avgiften, skulle slippa betala sina skulder för att få rätt att gå med igen.

Den andra ändringen gällde de som åker snålskjuts genom att bara vara med i förbundet när det börjar osa konflikt. Dem ville förbundsstyrelsen stoppa genom att alla nya medlemmar får en provperiod där man inte har rätt till förbundets hjälp i alla frågor. Först efter tre månader skulle man vara full medlem.

Flera ombud protesterade mot båda förslagen. I det senare fallet blev ju trösklarna högre för nya medlemmar, trots allt tal om att få in fler och vara generösare vid medlemsansökningar.

Bättre då att vara tuffare mot de som inte betalar för sig. Men det ville ju styrelsen ändra åt andra hållet – ologiskt, var fleras åsikt.

Både förslagen till stadgeändringar avvisades – men förslaget om att slippa betala gamla skulder föll med bara en enda röst.

Fler avsnitt
Fler videos