Gå direkt till textinnehållet

Inget klander mot smygfilmning av själavårdare

De två Kalla fakta-journalister som använde dold inspelningsutrustning i sin granskning av Frälsningsarmén bröt inte mot de yrkesetiska reglerna. Det slår Yrkesetiska nämnden fast.

I maj i år sände TV4s Kalla fakta en uppmärksammad granskning av Frälsningsarméns inställning till homosexuella. Reportageteamet använde dold inspelningsutrustning, bland annat för att spela in ett själavårdande samtal.

Programmet massanmäldes till Granskningsnämnden och anmäldes även till Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd (YEN).

Enligt anmälan till YEN bröt Kalla fakta-journalisterna bland annat mot yrkesregeln som säger att man ska visa hänsyn mot ovana intervjuobjekt och upplysa den intervjuade om samtalet är avsett för publicering eller bara information.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade YEN att inte klandra de båda journalisterna. Nämnden motiverar beslutet bland annat med att de anmälda journalisterna har samrått med redaktionsledning, ansvarig utgivare och jurister innan de beslutat att använda dold kamera. Man har också innan programmet sänts meddelat de personer som filmats om deras medverkan i programmet.

Eftersom dold kamera använts har journalisterna av naturliga skäl inte kunnat upplysa om huruvida samtalet är avsett för publicering eller information, skriver nämnden. Att det rör sig om ett själavårdande samtal som smygfilmats anser YEN inte gör någon skillnad.

Fler avsnitt
Fler videos