Gå direkt till textinnehållet

Ingen vinstdelning för vikarier

På vinstrika Hallandsposten får fast anställda del av vinsten. Men vikarierna blir helt utan. – Systemet verkar strida mot lagens anda, säger journalistklubbens ordförande Lennart Hildingsson.

På vinstrika Hallandsposten får fast anställda del av vinsten. Men vikarierna blir helt utan. – Systemet verkar strida mot lagens anda, säger journalistklubbens ordförande Lennart Hildingsson.

Enligt den nya lagen om förbud mot diskriminering av visstidsanställda ska vikarier ha samma arbetsvillkor som fast anställda. Flera tidningar med vinstandelssystem har, med anledningen av lagen, ändrat de principer som tidigare gjorde att vikarierna blev utan eventuella utdelningar.

Men trots att Hallandsposten gör rekordvinster – 19,5 miljoner under 2002 – hålls vikarierna fortfarande utanför vinstdelningssystemet.

Hallandspostens journalistklubb säger sig inte hunnit gå till botten med frågan än, men klubbordföranden Lennart Hildingsson tvivlar på att tidningen agerar lagenligt:

– Spontant tycker jag att det verkar strida mot lagens anda. Själva lagen är ju koncis och säger att det inte bör finnas skillnader i villkoren för olika grupper på arbetsplatsen och den öppnar inte för undantag. Alla, även vikarier, borde ha del av vinstdelningssystemet.

Lennart Hildingsson menar dock att praxis är oklar och framhåller att frågan inte har prövats. Han har viss förståelse för att det kan vara tekniskt svårt att låta korttidsvikarier ingå i vinstdelningssystemet.

– Om vinstandelssystemet är svårt att tillämpa för korta vikariat bör man kanske i stället lägga in en tidströskel för inträde som fungerar likadant för alla på tidningen, säger Lennart Hildingsson.

En sådan tröskel finns numera på Aftonbladet, som i höstas kritiserades för att ha ett diskriminerande vinstandelssystem.

– I dag har våra vikarier samma villkor som fast anställda. För bägge grupper krävs en anställningstid på sju månader. Lagen är solklar och det insåg företagets jurister till slut, säger Calle Söderberg, ordförande för Aftonbladets journalistklubb.

– Men diskriminering av vikarier sker även i andra sammanhang på olika arbetsplatser, som till exempel när det gäller löneläget, så här finns mycket kvar att göra, framhåller han.

På HPs konkurrenttidning Hallands Nyheter har man tolkat lagen som oförenlig med vinstandelssystem, och har därför också infört en tröskel för tillgång till vinstdelningssystemet och den fungerar likadant för vikarier som för fast anställda.

Hallandspostens VD Göran Johansson vidhåller dock att det är rätt att undanta vikarierna från vinstandelssystemet.

– Vi tycker inte att lagen är tillämplig för vinstandelssystemet, säger Göran Johansson.

Men innebär hanteringen ändå inte att det finns skillnader i villkor för de här olika medarbetargrupperna?

– Jo, men vi tolkar inte lagen som att den gäller vinstandelssystem, helt enkelt.

På Hallandsposten fungerar systemet på så sätt att vinstandelar delas ut vid en vinst över åtta procent, och då avsätts hälften av vinsten till en vinstandelsstiftelse. För att man ska få del av vinsten ska man arbetat minst halvtid, man ska ha varit fast anställd minst sex månader under året, samt vara kvar till maj följande år. Pengarna finns innestående obeskattade hos stiftelsen i fem år, därefter betalas de ut. En full andel från 1998 är värd 23 000 i dag, och preliminärt är en andel från år 2000 värd 35 000 i dag.

Fler avsnitt
Fler videos