Gå direkt till textinnehållet

Idag fattas beslut om att avskaffa licensen

Riksdagen debatterar och fattar idag beslut om att skrota tv-licensen till förmån för en avgift som dras direkt via skattesedeln.  

Regeringen har med utgångspunkt i public service-utredningen föreslagit en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, som innebär att dagens radio- och tv-avgift från den 1 januari 2019 ersätts med en individuell public service-avgift på max 1 300 kronor per år (2019).

När kulturutskottet behandlade frågan förra veckan föreslog man att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med ändringen att sändningstillstånden närmast efter att de nya reglerna börjat gälla ska vara i sex år istället för i tio, som föreslagits.

De nya åttaåriga sändningstillstånden ska enligt kulturutskottet därmed gälla från den 1 januari 2026.

I en debattartikel publiceradAltinget inför dagens debatt och omröstning skriver TUs vd Jeanette Gustafsdotter bland annat att en automatisk uppräkning av public services medel och en förlängd tillståndsperiod är ”riskfaktorer” för de privata medierna:

”Att per automatisk räkna upp public service-anslagen är direkt olämpligt och otidsenlig i dagens snabbrörliga medielandskap. Mediemarknaden befinner sig i en komplicerad situation och där de privatägda medieföretagen är satta under stor press”, skriver hon.

Fler avsnitt
Fler videos