Gå direkt till textinnehållet

I Ystad tjänar kvinnorna mest

Ystads Allehanda är en av ytterst få tidningar där kvinnorna tjänar mer än sina manliga kolleger – två procent. På Aftonbladet, som tidigare i år drog igång kampanjen 100 procent, når kvinnorna bara upp i 93,5 procent, enligt klubben.

Ystads Allehanda är en av ytterst få tidningar där kvinnorna tjänar mer än sina manliga kolleger – två procent. På Aftonbladet, som tidigare i år drog igång kampanjen 100 procent, når kvinnorna bara upp i 93,5 procent, enligt klubben.

Ystads Allehanda är inte en dagstidning som är känd för att betala ut några höga löner. Medellönen ligger några tusenlappar lägre än genomsnittet för landsortstidningar. Men då det gäller kvinnolöner utmärker sig tidningen. På Ystads Allehanda tjänar de 13 kvinnorna i genomsnitt mer än sina 23 manliga kolleger. Männens snittlön är 21 751 kronor i månaden och kvinnornas 22 088 kronor.

Orsaken till att kvinnorna har en högre snittlön är att en majoritet av de senast anställda är kvinnor som förhandlat till sig bra ingångslöner. De har tidigare jobbat på TT och Sydsvenskan som betalar bättre än Ystads Allehanda. När kvinnorna anställdes på Ystads Allehanda gick de ner i lön, men fick ändå en ingångslön som är högre är genomsnittet på tidningen, vilket ledde till att kvinnolönerna på redaktionen höjdes.

– Jag tycker att det är alldeles självklart att kvinnor ska ha åtminstone lika hög lön som männen. Dessutom har jag många duktiga kvinnor i min organisation. Jag har aldrig förstått varför en man ska tjäna mer bara för att han är en man, säger Margaretha Engström, chefredaktör på Ystads Allehanda.

bryt

På systertidningarna Trelleborgs Allehanda och Kristianstadsbladet, som även de ingår i Skånemedia AB, är medellönerna för kvinnor något lägre.

– Kvinnorna har lite lägre lön, men det beror på att vi har få kvinnor i chefsställning. De som har samma arbetsuppgifter har likvärdiga löner, säger Lena Timelin, journalistklubbens ordförande på Kristianstadsbladet.

Även på Trelleborgs Allehanda ligger kvinnolönerna något lägre än männens. Orsaken är att tre kvinnor på redaktionen är före detta grafiker som har begränsade arbetsuppgifter på redaktionen och därför inte har lika hög lön som utbildade journalister.

bryt

För ett halvår sedan protesterade journalistklubben på Aftonbladet mot att 17 kvinnor hade obefogat låga löner. I samma veva hade tidningen en stor kampanj där de krävde att kvinnor inom alla områden i samhället skulle ha lika lön som männen.

Efter att en lönekartläggning gjorts på tidningen fick nio kvinnor sina löner höjda med mellan 700 och 1 500 kronor. Men fortfarande består löneskillnaden mellan män och kvinnor på redaktionen, enligt klubben, även om den minskat något. Kvinnor tjänar på Aftonbladet i genomsnitt 28 000 kronor i månaden och männen 29 947 kronor.

Männen på Aftonbladet är i genomsnitt äldre, har jobbar längre på tidningen och flera av dem har varit chefer, vilket är några av orsakerna till löneskillnaden mellan könen. Journalistklubben på Aftonbladet anser att detta dock inte räcker som förklaring varför kvinnor tjänar 1 900 kronor mindre.

– Vi anser fortfarande att kvinnorna diskrimineras och att de borde få kraftigt höjda månadslöner för att Aftonbladet ska blir ett jämställt företag, säger Calle Söderberg, journalistklubbens ordförande.

bryt

Klubben föreslog förra året att företagsstyrelsen ska bilda en jämställdhetsfond: att en del av tidningens vinst sätts av för att rätta till löneskillnaden mellan könen. Klubben fick inget gehör för förslaget då, men tänker ta upp frågan igen. Att jämna ut lönerna vid de vanliga löneförhandlingarna anser journalistklubben skulle ta får lång tid eftersom det rör sig om så små summor.

Journalistförbundet har ingen färsk statistik för löneskillnader mellan kvinnor och män.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, tjänar kvinnor som har eftergymnasial utbildning i gruppen journalister, konstnärer och skådespelare mellan 86 och 90 procent av männens lön.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos