Gå direkt till textinnehållet

”Hoppas att fler kommer granska robotarna”

Enligt en färsk dom i kammarrätten är källkoden till kommunala programvaror allmän handling. Journalisten Freddi Ramel som drivit fallet välkomnar domen: ”Robotar kommer i allt högre utsträckning att ta beslut om viktiga saker i människors liv. Då är det viktigt att kunna granska dem.”

I höstas begärde Freddi Ramel, producent på P3 Dystopia, ut källkoden till den algoritm som Trelleborgs kommun använder för att ta beslut om försörjningsstöd.

Bakgrunden var att P3 Dystopia, som görs av Tredje Statsmakten, höll på med avsnittet ”Algoritmerna och mätandets tyranni”.

– I USA använder man sig mycket av automatiserade processer och algoritmstyrda beslut. Vi funderade över hur det ser ut i Sverige och snubblade på att Trelleborg är den enda kommun i Sverige som har ett helt automatiserat system för handläggning av socialbidrag. Trelleborg har automatiserat hela processen, utan inblandning av en mänsklig handläggare.

– Det tyckte vi var intressant. För att kunna granska den processen ville vi försöka få ut källkoden och ta hjälp av någon expert för att ta reda på hur den når sina beslut, säger Freddi Ramel.

Men där blev det stopp. Kommunen motiverade beslutet med affärssekretess; man ville skydda det danska företag som gjort och sålt programvaran.

När Freddi Ramel hörde av sig till det danska företaget skrev de tillbaka att Trelleborg ägde den. Han skickade med mejlet i sin överklagan till kammarrätten, som i fredags meddelade dom till Freddi Ramels fördel: källkoden ska lämnas ut.

Var det självklart att överklaga?
– Ja, och det var lite i samförstånd med Trelleborgs kommun, som mer eller mindre uppmanade mig att överklaga. Det här är något som är i sin linda, det har inte prövats hur offentlighetsprincipen ser ut i sådana här automatiserande processer som kommuner håller på med eftersom det har inte är så utbrett än i Sverige. Det fanns inga vägledande domar.

– Det gäller att vara ihärdig och inte strunta i att överklaga, för uppenbarligen kan det gå bra, säger Freddi Ramel.

Han tycker också att det finns ett värde i att överklaga för att försöka klargöra vad kommuner är för typ av aktör.

– Kommuner hänvisar idag ofta till sig själva som ett bolag, ”vi har den här tekniken, den ska inte kopieras”. Det är en retorik som inte lirar riktigt med att vara en kommunal verksamhet, utan man beter sig och har ett språkbruk som om man vore ett börsnoterat bolag. Jag tycker att domen är positiv också ur den aspekten. Kommuner är kommuner, och de är till för att vara offentliga så till den grad att man kan granska dem.

Freddi Ramel hoppas att fler journalister nu kommer att begära ut och granska liknande kommunala processer.

– Robotar kommer i allt högre utsträckning att ta beslut om viktiga saker i människors liv. Då är det väldigt viktigt att de processerna inte blir svarta lådor där man inte riktigt vet hur robothandläggaren tänker.

Ert program om algoritmerna sändes i november, men ni kommer att granska Trelleborgs algoritm ändå?
– Det kommer vi absolut att göra. I vilken form det blir får vi se. Jag har precis hört av mig till Trelleborg igen för att få källkoden.

Enligt Mats Amnell på Fojos Offentlighetsjouren, som hjälpte Freddi Ramel att formulera överklagandet, är kammarrättens dom ”en stark indikation på hur liknande situationer ska bedömas”.

– Men man kan inte vara helt säker på att den blir praxis. Det har hänt att olika kammarrätter kommit till motsatta tolkningar i en del fall. De säkraste beskeden finns i högsta förvaltningsdomstolens domar, skriver Amnell i ett mejl till Journalisten.

Fler avsnitt
Fler videos