Gå direkt till textinnehållet

Högre lön prioriterat avtalskrav för bemanningsanställda

Bättre löneutveckling och villkor mer lika dagspressavtalets. Det är två tunga medskick efter tisdagens avtalskonferens på bemanningsområdet.

Igår höll Journalistförbundet den sista av fem avtalskonferenser, med fokus på bemanningsavtalet. Frida Carlqvist och Julia Kråklind från Marieberg Medias journalistklubb var två av delegaterna på plats.

Vilka är de viktigaste kraven för er?
– Kraven är ju inte färdigställda än, men något som är viktigt för oss är att få upp lönerna – särskilt då det på vissa ställen skiljer sig markant mellan bemanningsanställda och fastanställda på kundföretagen fast vi gör samma jobb, säger Frida Carlqvist.

– Det är viktigt att få till en god löneutveckling så att vi inte halkar efter mer, och det är viktigt att våra villkor blir mer lika de som våra kollegor som går på dagspressavtalet har. 

Annons Annons

Att löner och villkor blir mer lika är avgörande för att få duktiga journalister att söka sig till tidningar som anställer vikarier via bemanningsföretag, betonar de. 

– Exempelvis har våra kollegor som är fastanställda på kundföretagen i regel rätt till fler lediga dagar än vad vi har. Arbetar man heltid som vikarie, eller under intensiva perioder, är det viktigt för hälsan att ha möjlighet till återhämtning. Vi vill att bemanningsavtalet närmar sig det som ryms i dagspressavtalet, säger Julia Kråklind.

Mariebergarna efterfrågar också en tydligare struktur för hur nära inpå inhoppande medarbetare ska vara tillgängliga för jobb.

– För många är det en stress med otrygga scheman och sena inbokningar, säger Frida Carlqvist.

Journalistförbundets löneutredning visar att det är stor skillnad i snittlön mellan bemanningsområdet och dagspress, där kundföretagen finns. Skillnaden på 4 900 kronor 2011 har vuxit till ett gap på 8 300 kronor 2020-2021.

Hur allvarlig är situationen när det gäller lönerna?
– Situationen är allvarlig. Att lönerna är låga och villkoren osäkra har bidragit till att vi har vikariebrist på flera av de mindre orterna. Samtidigt är många redaktioner mindre än förr, vilket gör behovet av vikarier som kan ersätta vid frånvaro ännu mer akut, menar Julia Kråklind.

– Därför måste vi få till bättre löner samt jobba för att få bort orättvisorna mellan bemanningsanställda och personer som är anställda i kundföretagen. Annars kommer det leda till att utbildade journalister med flera års erfarenhet tröttnar och söker sig till jobb inom andra branscher.

Förslagen på krav som togs fram på konferensen lämnas nu till avtalsdelegationen, som inom kort ska ta fram förbundets kravlista till arbetsgivarorganisationen Medieföretagen inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. 

HANNA LUNDQUIST
KLAS GRANSTRÖM

Fler avsnitt
Fler videos