Gå direkt till textinnehållet

Höga löner hos Ekendistriktet

På flera tidningar inom Ekendistriktet tjänar ingen journalist under 26 000 kronor i månaden. Det visar en enkät som distriktet nyligen genomfört. Ekendistriktet har cirka 2 000 medlemmar inom bland annat fackförenings-, bransch- och organisationspress.

På flera tidningar inom Ekendistriktet tjänar ingen journalist under 26 000 kronor i månaden. Det visar en enkät som distriktet nyligen genomfört. Ekendistriktet har cirka 2 000 medlemmar inom bland annat fackförenings-, bransch- och organisationspress.

Enkäten, som besvarats av 17 av 51 tillfrågade klubbar, visar att löneläget för reportrar och redigerare på vissa håll är ganska högt. Topplönen är 34 000 kronor. På en tidning är lägstalönen 27 750 kronor per månad.

– En förklaring till de höga lönerna kan vara att många av journalisterna arbetat länge i yrket, säger Annemarie Awes, sekreterare i Ekendistriktet.

Annons Annons

De lägsta lönerna ligger enligt enkätsvaren på 18 400 respektive 20 600 kronor.

Bland dem som svarat på enkäten finns till exempel Dagens Arbete, Kommunaktuellt och Aktuellt i politiken. Exakt vilka siffror som gäller vilka arbetsplatser vill inte Annemarie Awes avslöja.

Journalistförbundet har länge arbetat för att vikarier ska ha likvärdig lön som fast anställda om de utför samma typ av arbete. Detta gör många arbetsgivare avsteg ifrån.

Inom Ekendistriktet verkar det dock som om frågan tas på allvar. På 14 av de 17 arbetsplatserna uppges vikarierna ha samma villkor som övriga anställda.

Bland de anställdas förmåner finns bland annat rikskuponger, mobiltelefoner, massage eller gympa på arbetstid samt möjlighet att arbeta i bostaden.

Lönespannet för arbetsledarna sträcker sig från 27 600 till 50 000 kronor per månad. I begreppet arbetsledare ingår redaktionssekreterare, chefredaktör med mera.

Fler avsnitt
Fler videos