Gå direkt till textinnehållet

Het men sen debatt om PUL

Den 24 oktober träder PUL, Personuppgiftslagen, i kraft. I sista stund har en debatt om PUL flammat upp.

Den 24 oktober träder PUL, Personuppgiftslagen, i kraft.

I sista stund har en debatt om PUL flammat upp.

De nyväckta diskussionerna kring PUL har satt fart på protesterna. Provokatörer lägger ut personnamn på sina hemsidor och framhåller att de inom kort blir olagliga. Dag Kihlman (m), kommunpolitiker i Uddevalla, publicerar ett protestbrev mot PUL på Internet med förhoppningen att det ska kopieras och skickas till riksdagsmän. PUL är en EU-anpassning av svensk lag. Den nya lagen medför att all hantering av personuppgifter blir otillåten utom för bland annat myndigheter. Undantagsregeln gäller även för journalistisk verksamhet där det är tillåtet att hantera personuppgifter.

Annons Annons

En följd av PUL är att Medialistan på Internet, där över tusen journalister deltar, kan att bli olaglig. Diskussionen rör ofta exempelvis namngivna politiker.

För att namnen ska få läggas ut på Internet måste personerna i fråga först ge sitt samtycke. I sista hand avgörs frågan av EG-domstolen.

Flera medieföretag har chat-sidor på sina hemsidor dit vem som helst kan skicka e-post. Även de blir troligen olagliga.

Det har påståtts i medierna att SVT ska stänga sina chat-sidor. Det är fel.

– Utgångspunkten är att vi fortsatt ska verka för en så stor yttrandefrihet som möjligt i samhället, uppger TV-chefen Sam Nilsson.

Per Hultengård, jurist på TU, har klurat ut ett sätt att kringgå den nya lagen för att behålla chat-sidorna. Han råder medieföretag att låta en medarbetare ”hålla” inläggen några sekunder innan de publiceras på hemsidan.

– Då blir det som att skicka insändare till en tidning. Kommunikationen går via medieföretaget och dess verksamhet är grundlagsskyddad, framhåller Per Hultengård.

Riksdagen har beslutat att offentlighetsprincipen ska ha företräde före PUL.

– I praktiken blir det ingen skillnad från i dag när det gäller personuppgifter på papper och offentlighetsprincipen, säger Elisabeth Reimers, föredragande på konstitutionsutskottet.

Om EG-domstolen godtar detta är långt ifrån säkert.

PUL begränsar öppenheten även inom kommunerna. I dag kan kommunerna få tillstånd av datainspektionen att lägga ut nämnd- och fullmäktigeprotokoll på Internet. Det stoppas av PUL.

Gällivare kommun har under lång tid publicerat sina protokoll på nätet. För att kunna fortsätta med det ska kommunen lägga in protokollen i en elektronisk upplaga av sin tidning ”Kommunbladet”. Därmed hoppas man att de uppgifterna ska rymmas inom begreppet ”journalistisk verksamhet” och vara oåtkomliga för PUL.

Fler avsnitt
Fler videos