Gå direkt till textinnehållet

Helin: Därför är granskningen nödvändig

Aftonbladets publisher Jan Helin menar i en intervju med Journalisten att Flashback har ett naivt resonemang kring yttrandefrihet: "Det finns inget värde i att begå brott som förtal, olaga hot och hets mot folkgrupp och försöka gömma sig bakom yttrandefriheten."

Aftonbladet har både kritiserats och fått beröm för sitt avslöjande om några av de som skriver på Flashback. Expressen gjorde en liknande granskning av Avpixlat för en tid sedan.

Varför gör ni granskningen?

– Det är en viktig granskning av en växande svensk, digital offentlighet av två skäl. Dels granska personer med offentliga uppdrag som driver dubbla agendor – en utåt, i sin offentliga roll, en annan mot en stor publik på Flashback, men då anonym, vilken version ska jag lita på? Det är en klassisk journalistisk uppgift att granska dubbla agendor. Och dels är denna granskning viktig för att granska ansvaret för de hot och hat som sprids mot enskilda personer och starta en debatt om det. 

Annons Annons

Tvekade du kring att samarbeta med researchgruppen?

Nej, jag är medveten om den debatt som varit kring dem. Men det drivs en ogenomtänkt, politiskt driven kritik mot de mediebolag som valt att jobba med dem. Publicistiskt handlar det om att verifiera uppgifter och bedöma om de är relevanta att publicera. En källa kan teoretiskt vara hur tvivelaktig som helst, men ändå ha uppgifter som går att verifiera och är relevanta. Du behöver varken dela en källas politiska uppfattning eller moraluppfattning för publicistiskt hantera ett källmaterial.

Är det inte viktigt för yttrandefriheten att man får vara anonym?

Det kan det vara. Till exempel om man står i beroendeställning gentemot någon, eller ett bolag, men har uppgifter som är relevanta att publiciera. I ett större sammanhang är anonymitet för att framföra åsikter viktigt i repressiva stater med statligt kontrollerade medier. Men det finns inget värde i att begå brott som förtal, olaga hot och hets mot folkgrupp och försöka gömma sig bakom yttrandefriheten.
 
Hur resonerade ni kring namnpubliceringen av till exempel juristen Joel Ankar, som nu fått lämna sitt uppdrag?
 
Han har en viktig ställning som jurist och rådgivare åt en EU-parlamentariker och avlönas av offentliga medel i EU-parlamentet. Det är en offentlig ställning där det finns ett allmänintresse i att granska om en sådan person driver dubbla agendor, enligt mig. 
 
Varför är sajter som Flashback, som har servrar utomlands för att slippa lagstiftning och ingen ansvarig utgivare, skadliga?
 
 För att de ytterst riskerar att tvinga fram en lagstiftning som inskränker yttrandefriheten. Vi har ett bra system i Sverige med en medieetik och vida juridiska ramar för yttrandefriheten. Men det är ett system som inte längre täcker stora delar av det svenska medielandskapet, dit jag räknar ett forum som Flashback. Den oansvariga hållning till publicistisk verksamhet som de företräder riskerar att sluta i snävare lagstiftning kring yttrandefriheten. Flashback är i dag så stort och så betydande att en granskning av deras publicistiska ansvar är relevant. Men de har ett ytterst naivt resonemang kring yttrandefrihet och vad som över tid håller ramarna vida för den.