Gå direkt till textinnehållet

HD namnger langande par

Helsingborgs Dagblad pekade den 30 september ut ett par som langar sprit och cigaretter till minderåriga. Artikeln ingår i tidningens serie ”Barns lättköpta fylla”. I en fotnot uppges att de namngivna personerna fått en vecka på sig att ”kommentera sin verksamhet”, men att de meddelat att de inte kan bemöta anklagelserna ”med så kort varsel”.

Helsingborgs Dagblad pekade den 30 september ut ett par som langar sprit och cigaretter till minderåriga. Artikeln ingår i tidningens serie ”Barns lättköpta fylla”. I en fotnot uppges att de namngivna personerna fått en vecka på sig att ”kommentera sin verksamhet”, men att de meddelat att de inte kan bemöta anklagelserna ”med så kort varsel”.

– Vi vet att parets affärsverksamhet pågått länge och är mycket omfattande. Det var viktigt för oss att stärka artikelns autencitet genom att publicera deras namn, säger Sören Karlsson, tidningens chefredaktör och ansvarig utgivare.

Han menar att det är livsavgörande för lokaljournalistiken att komma nära människor för att i mediebruset få uppmärksamhet för viktiga frågor.

Publiceringen föregicks av att artikeln diskuterades på redaktionen. Reportern kontaktade paret personligen och vid ett avstämningsmöte fick två fristående journalister säga sin mening. Dagen före publiceringen informerade Sören Karlsson alla medarbetare om varför han beslutat att namnge paret.

ik@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos