Han vann öppenhetstvist mot EU: ”Viktigt ta kampen”

11 april, 2023

Efter att frilansjournalisten Carl von Scheele inte fått ut en analys från EUs ministerråd klagade han hos Europeiska ombudsmannen – som nu ger honom rätt och rådet bakläxa.

När den Parisbaserade frilansjournalisten Carl von Scheele för några år sedan bevakade arbetet med EU-direktivet om minimilöner begärde han ut en analys av direktivets rättsliga grund. Den hade gjorts av Europeiska rådets rättstjänst på begäran av den svenska regeringen.

Han stötte på patrull. Efter två avslag från EU vände sig von Scheele till Europeiska ombudsmannen, som utreder klagomål på EUs institutioner och organ. Han begärde både att få ut handlingen (vars innehåll han redan fått ut via olika källor) och att ombudsmannen skulle uttala att liknande dokument ska lämnas ut i framtiden.

I torsdags fick han rätt på båda punkterna. Ombudsmannen Emily O'Reilly kallar EUs avslag på von Scheeles begäran för ett ”administrativt missförhållande”.

– Enligt min mening är det viktigt att journalister begär ut handlingar även när avslag kan förväntas. Det handlar om kampen för en större öppenhet inom EU, säger Carl von Scheele, som 2021 motionerade till Journalistförbundets kongress om att förbundet bör jobba för större öppenhet inom EU.

– Vi får inte större öppenhet i EU utan opinionsbildning och kamp.

Han påpekar att EU-medborgarna enligt en förordning har rätt till ”största möjliga tillgång till handlingar”. Men undantagen är många.

– Och dessa överutnyttjas av administrationen när den inte vill lämna ut dokument.

Ärendet är inte avslutat, trots ombudsmannens rekommendation. Ministerrådet kan lämna ett yttrande innan den 3 juli.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies