Gå direkt till textinnehållet

Hallå där Anders Ahlberg …

… som den 1 juli blir ny chefredaktör på Pressens Tidning. Hur vill du förändra tidningen?

… som den 1 juli blir ny chefredaktör på Pressens Tidning. Hur vill du förändra tidningen?

– Pressens Tidning ska spegla en bransch stadd i stor förändring. Dagspressen vidgar sig och tidningsföretagen blir mera av mediehus. Nya aktörer ger sig in på nyheter och information. Vi ska spegla det mer än i dag.

bryt

Det har funnits farhågor om att Pressens Tidning mindre ska intressera sig för publicistik än vad den gjort under Torbjörn von Krogh …

– Frågor om pressetik och lagstiftad yttrandefrihet är lika viktiga för mig som de varit för Torbjörn von Krogh. JK talar i dag om att begränsa tryckfriheten. Frågorna är brännheta. Vi ska bevaka dem lika bra som tidigare.

bryt

Har papperstidningen en framtid?

– Jag tror stenhårt på papperstidningen. Den är suverän när man snabbt vill få en överblick över vad som hänt.

bryt

Kommer dagstidningarna att bli elittidningar?

– Vi ska se upp med att de blir klassmärkta annars riskerar vi att tappa en tredjedel av läsarna som söker sig till underhållning och marginalinformation.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos