Gå direkt till textinnehållet

Hälften känner sig mobbade på UR-radio

Bara 20 procent av de anställda på URs vuxen- och radioredaktioner har förtroende för företagsledningen. Hälften av medarbetarna på UR-radio känner sig mobbade av ledningen.

Bara 20 procent av de anställda på URs vuxen- och radioredaktioner har förtroende för företagsledningen. Hälften av medarbetarna på UR-radio känner sig mobbade av ledningen.

En ledarskapsundersökning som UR lät göra i vintras visar på stora arbetsmiljöproblem på företaget. På hela UR ligger förtroendet för ledningen på 33 procent. På vuxen- och radioredaktionerna är det ännu lägre, 21 respektive 22 procent.

– Siffrorna är alarmerande. Men

responsen från företaget är dålig, säger Sven-Olof Hansson, sifare och huvudskyddsombud på UR.

Ingen i journalistklubben har velat kommentera undersökningen. URs VD Christina Björk är också obenägen att diskutera den.

– Vi har inte gått ut med de där siffrorna. Det handlar om ett internt arbete. Jag har låtit varje avdelning bearbeta detta och vidta åtgärder. Det är en bra process.

Hon är inte att oroad över resultatet.

– Om det är fråga om något alarmerande får jag veta det. Man måste komma ihåg att många mår dåligt eftersom några ska sägas upp. Jag kan förstå att de är ledsna och stressade.

De uppsägningar hon syftar på aviserades i juni, då ledningen presenterade ett förslag om att lägga ner sina redaktioner i Örebro, Växjö och Luleå. Ledarskapsundersökningen gjordes dock i vintras.

Medarbetarna på UR har länge varit missnöjda med förhållandena på företaget. Kritiken har bland annat gällt diskutabla satsningar som programserien Karriär, som stoppades innan den hunnit börja sändas, eftersom inslag i den bröt mot reglerna för public service. Serien bedömdes också hålla för låg kvalitet. Kostnaden för den stoppade serien uppskattas till 1,5 miljoner.

Kritiken mot URs ledning gäller också förslaget att lägga ner de tre landsortsredaktionerna, vilket skulle ge en besparing på drygt sex miljoner kronor och innebära att sex anställda sägs upp, däribland den aktiva ordföranden i journalistklubbens styrelse, Andreas Morén.

Samtliga skyddsombud på UR anmälde företaget till Arbetsmiljöverket, AMV, eftersom förslaget inte hade föregåtts av samråd med skyddsombuden, vilket lagen stadgar. AMV gick trots det på företagets linje, men gav ingen motivering.

Huvudskyddsombudet ska överklaga beslutet på inrådan av AMVs jurister och näringsdepartementet, som anser att lagen är otydlig.

hl@journalisten.se

rad

Fakta/Undersökningen

Endast 33 procent av medarbetarna på URs vuxenredaktion anser att den egna organisationen ger publiken bra service. På UR Radio är siffran ännu lägre, 17 procent.

Utredarna gör i en kommentar till enkäten en markering: ”Vi har nolltolerans vad gäller mobbning och aktiv/passiv utfrysning. Det ligger på allas ansvar att uppmärksamma och/eller förebygga detta.”

Fler avsnitt
Fler videos