Gå direkt till textinnehållet

Guardian: Wikileaks-scoop möjligt epokskifte

The Guardian summerar Wikileaks-publiceringen och tror att fler liknande av samma slag kommer att ske framöver. David Leigh, chef för The Guardians undersökande journalistik, pekar ut sampubliceringen som en symbol för vad som kan vara ett epokskifte för journalistiken.

David Leigh, chef för The Guardians avdelning för undersökande journalistik, summerar tidningens erfarenheter efter den globala publiceringen av USAs krigsrapporter i Afghanistan. Leigh avvisar anklagelser om att The Guardian agerat på uppdrag och styrda av Wikileaks. I själva verket drogs The Guardian in i publiceringen efter att Guardian-journalisten Nick Davies sökt upp Wikileaks-chefen Julian Assange i Bryssel, där han efter ett långt samtal fick reda på att USA hade en stor databas om Afganistan-krigets incidenter, att tusentals soldater hade tillgång till denna och att Wikileaks hade en kopia som man avsåg publicera.

När The Guardian fick en kopia av databasen inrättades en hemlig bunker på tidningens redaktion i London, till vilken närmare ett dussin tyska dataexperter från Der Spiegel flögs in, för att hjälpa till att tolka och skapa översikt av materialet, bland annat genom interaktiva kartor. Excel-programmet klarade dock inte av den stora datamängden: under arbetet förlorade redaktionen 26 000 filer, utan att medarbetarna insåg det, skriver David Leigh.

Leigh pekar ut samarbetet som en möjlig symbol för ett epokskifte inom journalistiken. Samarbetet var gränsöverskridande i flera avseenden, dels mellan nationerna, dels mellan olika tidningar som sinsemellan tog oberoende publicistiska beslut, och dels mellan traditionella medier och nya medier.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos