Gå direkt till textinnehållet

GRN prickar P4 Radio Väst

Granskningsnämnden för radio och TV, GRN, har fällt Sveriges Radio P4 Radio Väst för att ett inslag strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

I inslaget berättades att en namngiven person gett ett bud på Saab. Programledarna samtalade om att budgivaren för tolv år sedan dömts för bland annat bokföringsbrott till åtta månaders fängelse och näringsförbud i fyra år. Domen överklagades dock och hovrätten ogillade två av de tre åtalspunkterna.

Granskningsnämnden anser att budgivare på Saab måste tåla ingående granskning. Men de brott som budgivaren för flera år sedan dömts för var av ringa slag och enligt nämndens mening var de redovisade uppgifterna inte motiverade av ett tillräckligt allmänt intresse och inslaget stred därför mot sändningstillståndets bestämmelse om respekt för privatlivet.

Fler avsnitt
Fler videos