Gå direkt till textinnehållet

GP-kvinnor känner sig illa behandlade

Skyddsombuden på Göteborgs-Posten begär att arbetsgivaren ska se till att dåligt bemötande av kvinnor på centralredaktionen upphör.

Skyddsombuden skriver att det kommit till deras kännedom att flera kvinnor på GPs centralredaktion upplever sig illa bemötta och förminskade.

Enligt skyddsombuden beror bristerna på dåligt ledarskap på högre nivå och att flera chefer i nyckelpositioner på redaktionen saknar insikt i hur de kommunicerar och hur det påverkar medarbetarna.

Därför begär skyddsombuden att arbetsgivaren ser till att det dåliga bemötandet mot kvinnor upphör och den gör en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön på GPs centralredaktion.

Undersökningen ska genomföras av externa experter i samarbete med skyddsombuden och omfatta ledarskap, bemötande, psykosocial arbetsmiljö, feedback och konflikthantering.

Skyddsombuden begär svar senast den 3 april. Om svaret från arbetsgivaren inte är tillfredsställande överväger skyddsombuden att begära att Arbetsmiljöverket prövar frågan.

En kopia av skyddsombudens skrivelse till arbetsgivaren har skickats till Arbetsmiljöverket för kännedom.

Fler avsnitt
Fler videos