Gå direkt till textinnehållet

GP klandras för kafégranskning

PON klandrar Göteborgs-Posten för att tidningen inte gett utpekade företagare tillräcklig möjlighet att bemöta anklagelser om bidragsfusk. PON anser också att tidningen inte haft fog för påståenden om fusk. PO ville fria GP i fem av sex fall.

Förra året genomförde GP en omfattande granskning av kaféföretaget Le Pain Français och riktade anklagelser om bidragsfusk mot företaget. Bland rubrikerna fanns påståenden som: ”Utnyttjad i bidragsfusket på framgångsrika kafékedjan”, ”LO-basen: Förfärande att det finns sådana människor” och i artiklarna anklagades ägarna för att behandla personal som slavar.

Totalt sex anmälningar gjordes mot GP efter artikelserien: från de två ägarna, från två styrelseledamöter i bolagsstyrelsen, från själva företaget Le Pain Français samt från en släkting till ägarna, vars företag fyra år tidigare granskats av tidningen Norran rörande bidragsfusk.

I det sistnämna fallet återgav GP Norrans uppgifter utan att själva kontrollera dem, anser PO i sin bedömning, och har enligt PO inte heller ansträngt sig tillräckligt för att låta släktingen få kommentera frågan. PON delar POs bedömning i detta fall och klandrar GP för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Annons Annons

PO konstaterade i de fem andra fallen att uppgifterna som lämnats inte medfört en oförsvarlig publicitetsskada och avskrev fallet. Anmälarna överklagade POs beslut till PON som konstaterar att beskyllningarna mot två av ägarna och en av styrelseledamöterna är allvarliga.

”Av det material tidningen redovisat kan inte sägas framgå att tidningen haft fog för sina påståenden om fusk eller annan oegentlighet”, skriver PON som också anser att anmälarna på ett tydligare sätt borde få ha kommit till tals och redovisa sin syn. PON klandrar därför GP för att de tre fallen har brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos