GP klandras för kafégranskning

15 april, 2014

MEN-beslut PON klandrar Göteborgs-Posten för att tidningen inte gett utpekade företagare tillräcklig möjlighet att bemöta anklagelser om bidragsfusk. PON anser också att tidningen inte haft fog för påståenden om fusk. PO ville fria GP i fem av sex fall.

Förra året genomförde GP en omfattande granskning av kaféföretaget Le Pain Français och riktade anklagelser om bidragsfusk mot företaget. Bland rubrikerna fanns påståenden som: ”Utnyttjad i bidragsfusket på framgångsrika kafékedjan”, ”LO-basen: Förfärande att det finns sådana människor” och i artiklarna anklagades ägarna för att behandla personal som slavar.

Totalt sex anmälningar gjordes mot GP efter artikelserien: från de två ägarna, från två styrelseledamöter i bolagsstyrelsen, från själva företaget Le Pain Français samt från en släkting till ägarna, vars företag fyra år tidigare granskats av tidningen Norran rörande bidragsfusk.

I det sistnämna fallet återgav GP Norrans uppgifter utan att själva kontrollera dem, anser PO i sin bedömning, och har enligt PO inte heller ansträngt sig tillräckligt för att låta släktingen få kommentera frågan. PON delar POs bedömning i detta fall och klandrar GP för att ha brutit mot god publicistisk sed.

PO konstaterade i de fem andra fallen att uppgifterna som lämnats inte medfört en oförsvarlig publicitetsskada och avskrev fallet. Anmälarna överklagade POs beslut till PON som konstaterar att beskyllningarna mot två av ägarna och en av styrelseledamöterna är allvarliga.

”Av det material tidningen redovisat kan inte sägas framgå att tidningen haft fog för sina påståenden om fusk eller annan oegentlighet”, skriver PON som också anser att anmälarna på ett tydligare sätt borde få ha kommit till tals och redovisa sin syn. PON klandrar därför GP för att de tre fallen har brutit mot god publicistisk sed.

Taggar: GP, Göteborgs-Posten, PON, PO

Kommentarer

Det finns 9 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Christian ons, 2014-04-16 09:52
Inte en dag för tidigt att GPs fullständigt nyanslösa artikelserie av kafékedjan fälls. Sanningen kom ju ut genom Arbetsförmedlingens utredning som visade att kafékedjan inte fuskat utan även inte kunde anklagas för fusk. Fullständigt haveri i rapporteringen. Ansvarig reporter fälldes även nyligen för ett reportage om Gardasil. Även där för osaklighet.
Inlagt av Peter ons, 2014-04-16 11:44
Hur var det, Journalisten förklarade i en artikel i november att TMI, som granskat GP:s journalistik om Le Pain Fracaise, var ute och reste och att GP inte hade fel. Nu fälls GP av PON....
Inlagt av Johannes Nesser ons, 2014-04-16 11:59
Peter: De påståenden som Journalisten granskade i höstas finns inte med i PONs utredning.
Inlagt av Christian ons, 2014-04-16 23:21
Johannes: Det stämmer inte. PON har fått del av allt material enligt dem själva och bedömt alla artiklar då hela artikelserien är anmäld. Om PON bedömmer att artikelseriens grund vilket var bidragsfusk saknar fog och dessutom att det saknar grund för andra oegentligheter då vet jag inte riktigt hur du skall rädda situationen och säga att de påstående som Journalisten granskad inte fanns med. Vad är det som gör dig till osaklig och väljer att vinkla allt så att du eventuellt kan ha rätt? Kom nu inte med något som att allt är inte svart eller vitt, i vissa fall är det nämligen det. Antingen fanns det ett fusk eller så fanns det inte. Löjligt. Tänk om man kunde få göra som ni gör inom medicinska vetenskapen där jag jobbar. Herregud.
Inlagt av Johannes Nesser tors, 2014-04-17 11:58
Uppgiften som Journalisten granskade i höstas var att en enskild arbetsförmedlare kan placera folk på lönebidrag utan att det krävs medicinskt underlag. Granskningen vi gjorde handlade faktiskt inte om huruvida det handlade om fusk eller inte. Det finns fog för att säga att det inte var fusk naturligtvis, eftersom Arbetsförmedlingen kommit fram till det redan för ett år sedan, och nu alltså även PON. Det vi granskade var en av de uppgifter som TMI lämnade, där det visade sig inte finnas fog för påståendet. Den uppgiften är inte utredd av PON. http://www.journalisten.se/nyheter/allvarliga-fel-nar-timbro-granskar-medier
Inlagt av Christian tors, 2014-04-17 22:28
Skönt att du håller med att det inte fanns fog för fuskanklagelserna som är ändå var det centrala i hela reportaget. När man läser din artikel ovan så får man en tydlig vinkling av PON:s beslut. Känslan av en motvillig ursäkt är stark. Vi använder nämligen detta fall som exempel på källkritik i doktorandkurser som vi håller inom Akademin och jag är väl insatt. I din artikel som du länkar till har du skrivit följande: "– GP har fel. Enligt reglerna, och det är det som vi refererar till, får en enskild handläggare inte fatta beslut om den här formen av stöd, utan att det finns en gedigen bedömning av personens funktionsnedsättning i botten. Och den bedömningen får inte göras av handläggaren, säger Mats Olin." "Men GP har inte fel. Det behövs inget me­dicinskt underlag för att handläggare ska kunna klassificera en arbetssökande som funktionshindrad och det är en uppgift som är lätt att kontrollera." "– Det behövs inte alltid läkarutlåtande för att Arbetsförmedlingen ska koda en arbetssökande som funktionshindrad. Utredningarnas omfattning varierar mycket, säger Ida Seing, doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet." MEN, Timbro har inte fel här. Timbro säger att det krävs en gedigen bedömning av personens funktionsnedsättning i botten och detta får inte göras av handläggare. Detta stämmer! Du använder ett utlåtande från en doktorand som säger att man inte behöver läkarutlåtande. Detta stämmer också. Det gäller även variationen i utredningarnas omfattning. Doktoranden säger att det är varierande kvalitet på dessa bedömningar. Helt korrekt. Men följande gäller (se Riksrevisionens rapport från 2007 om lönebidrag sida 22): http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1361/RiR_2007_24.pdf ”Funktionshindret (eller funktionshindren) som medför nedsatt arbetsförmåga ska fastställas av en specialist, oftast läkare. Det kan även personer med särskild kompetens inom AMV. Den arbetsbegränsning som funktionshindret medför ska beskrivas och dokumenteras.” AMV är arbetsmarknadsverket som är sektorsansvarig myndighet. Det står inte någonstans att man som enskild handläggare i Arbetsförmedlingen får säkerställa funktionshindret. Doktorandens utlåtande har använts felaktigt. Timbro hade rätt. Det krävs en SPECIALIST, antingen läkare eller personer med särskild kompetens inom AMV. Med denna fakta, vad gör du nu? Tänker du omvärdera din ståndpunkt och tidigare texter samt kritik till Timbro? Jag förstår att det är tungt att erkänna att man har fel men många gånger har man det. Ibland behöver man fråga sig vem som man är allierad med. I detta fall tror jag att du valde fel sida av sanningen. Jag kan säga att inom vården finns det några få journalister som är ökända, en av dem är just författaren till denna artikelserie då det var samma person som hade ett extremt vinklat reportage om Gardasil. Något få läkare glömmer då det innebar stora konsekvenser för oss i kontakten med vettskrämda patienter.
Inlagt av Johannes Nesser tis, 2014-04-22 13:09
Det stämmer att det kan vara specialister inom Arbetsförmedlingen som gör bedömningar om funktionshinder. Men andelen arbetssökande med funktionshinder har ökat från cirka tio procent till 25 procent mellan 1992 och 2011 och ökningen är till viss del så kallade socialmedicinska funktionshinder, till exempel att ha en kriminell bakgrund eller missbruk, men de som intervjuats i undersökningen exemplifierar också med ett avvikande utseende, kraftig övervikt, piercing och bristfällig hygien. Det är detta som GP pekar på i sin granskning - att underlaget är mindre gediget i dag, att det inte behövs en medicinsk bedömning, och det är naturligtvis detta som är intressant för artikeln: Hur går det till när arbetssökande klassificeras som funktionshindrade? Det TMI uppgett är att bedömningarna alltid är gedigna. Så är inte fallet. Så här skrev TMI: "För att en person ska kunna omfattas av stöd krävs det ett medicinskt utlåtande, alltså tyngre än ett läkarintyg, eller i de fall det inte handlar om medicinskt relaterad funktionsnedsättning underlag från till exempel kriminalvården eller en särskola. Sedan är det arbetsförmedlingen som bedömer hur funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan. GP skriver att en enskild arbetsförmedlare kan placera folk på bidrag utan att det krävs ett medicinskt underlag. Som källa hänvisar de till arbetsförmedlingen i Gamlestaden. Men enligt sakkunnig centralt på arbetsförmedlingen är GP:s uppgifter fel. Ett beslut om den här formen av anställningar får inte fattas utan att det i botten finns ett gediget underlag. Däremot kan en enskild arbetsförmedlare utifrån det underlag som finns fatta beslut om förlängning av en stödanställning." Det är återigen en fråga om hur det är tänkt att fungera - mot hur det faktiskt fungerar.
Inlagt av Christian mån, 2014-04-28 13:35
Jag tror att alla som har läst GPs artiklar inte riktigt håller med dig här. Du skriver att "Det är detta som GP pekar på i sin granskning - att underlaget är mindre gediget i dag.". Du talar i generella termer kring hur man får lönebidrag och menar på att GPs artikelserie också handlar om generellt hur lönebidraget fungerar. Det är dock SOLKLART att GPs hela artikelserie var mycket riktad mot just en Arbetsförmedlare och ett kaféföretaget (det tyckte PON också). Aftonbladet hade däremot en tidmässigt samtidig genomgång av just lönebidrag som fenomen, men de till skillnad från GP, höll sig till generella termer och gjorde ingen svartmålning av ett enskilt företag. Din referenser från Timbros texter ovan är faktiskt från intervjun mellan Timbro och reportern i GP samt GPs tillförordnade chefredaktör. De diskuterar där endast kaféföretaget. Där hänvisar Timbro till hur man får lönebidrag och det är här du säger att Timbro gjort fel. Jag har i min källhänvisning ovan till Riksrevisionen visat på att Timbro hade rätt. Sedan kanske inte regler följs i andra ärenden hos andra företag men i just detta ärende har man ju faktiskt visat på att det fungerat. Arbetsförmedlingen gjorde ju en utredning av kaféföretaget. Utredaren sa ju tydligt där att man inte fann några felaktigt placerade personer. Du har själv nämnt denna utredning och svaret från den. DITT sätt att hantera kritiken mot Journalisten och dig efter att ni har anklagat Timbro är inte så hedervärt. Det är tydligt för alla som läser Journalistens tidigare anklagande artikel mot Timbro och denna artikel med tillhörande kommentarer att ni försöker slingra er ur situationen. Istället tycker jag att ni skall ge en eloge till Timbro för att de gjorde ett bra jobb. De gjorde precis det som det står på deras hemsida att de gör "Timbro Medieinstitut granskar medier. Vi lyfter fram perspektiv som saknas...". Tack var dem fick ett svartmålat kaféföretag en liten upprättelse.
Inlagt av Johannes Nesser tis, 2014-04-29 11:54
I de granskningar av TMIs rapporter vi gjorde i reportaget har vi fokuserat på de sakuppgifter som går att kontrollera, det var viktigt för den undersökning vi gjorde att det inte skulle bli tyckande som stod mot tyckande. I en sakfråga hade GP fel, och rättade, och det redovisas också i vårt reportage. I detta fall handlar det om en sakupplysning som föranledde en hård kritik mot GP i en ingress. I den sakfrågan har TMI fel och GP har rätt, vilket jag redogjort för. Hur olika instanser/myndigheter anser att saker borde fungera säger inget om hur de faktiskt fungerar, och det är här som TMI har dragit förhastade slutsatser. Vi har inte tagit ställning till hela publiceringen, men det är lätt att konstatera att det finns olika syn på hur publiceringen klarat de pressetiska kraven.
MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies