Gå direkt till textinnehållet

GD anmälde aldrig hoten till Arbetsmiljöverket

Mittmedia anmälde aldrig mordhotet mot Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg i februari 2016 till Arbetsmiljöverket. Företaget medger att man gjort fel, och ger därmed tidigare huvudskyddsombudet Sanna Wikström rätt i en fråga som många anser spelade en roll för hennes avstängning.

Journalistens genomgång av Arbetsmiljöverkets diarium visar att mordhotet mot Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg i februari 2016 aldrig anmäldes till Arbetsmiljöverket. Inte heller bombhotet mot GD i september 2015 anmäldes.

Vid allvarliga tillbud ska Arbetsmiljöverket underrättas av arbetsgivaren och påföljden för att inte göra tillbudsanmälan är enligt arbetsmiljölagen böter.

– Det är vår bestämda uppfattning att bombhot och mordhot är sådana tillbud som ska anmälas till oss, säger Mikael Syk, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Mittmedias personalchef Carin Andersson bekräftar i ett mejl till Journalisten att tillbudsanmälningar aldrig gjordes, och medger att man brustit i hanteringen:

”Vi hade möte med en arbetsmiljöexpert från Almega den 11 januari då vi diskuterade vårt systematiska arbetsmiljöarbete och även vår krishantering. Bombhotet mot Gefle Dagblads redaktion och även dödshotet som riktades mot Anna Gullberg som person och de åtgärder som vidtogs diskuterades också. Vid mötet konstaterades att arbetsgivaren vidtagit en rad åtgärder men inte gjort någon tillbudsanmälan och ett arbete med att se över vår krishanteringspolicy och vår interna arbetsmiljöutbildning för chefer initierades”, skriver Carin Andersson i mejlet till Journalisten.

Arbetsgivaren har tidigare hävdat att mordhotet mot Anna Gullberg var riktat mot henne som person och därför inte berörde redaktionen, trots att hotet var tydligt kopplat till tidningens publiceringar om Gävlemoskén och personen som hotade henne är nära släkting till moskéns imam. Men nu har Mittmedia alltså ändrat uppfattning och anser att hotet var ett tillbud som borde ha anmälts.

Det innebär också att Mittmedia medger att man har brustit i en fråga som för många har varit central för hur huvudskyddsombudet och journalisten Sanna Wikström (bilden) kom att bli behandlad. 

Dödshotet mot Anna Gullberg framfördes i slutet av februari 2016, men Anna Gullberg informerade ingen i personalen, inte ens skyddsombuden, förrän en månad senare, i samband med att GD publicerade en artikel om hotet.

Som Journalisten berättat kritiserade Sanna Wikström den 7 april 2016 förfarandet att inte informera om dödshotet tidigare. Kritiken framfördes i ett mejl till personalen. Anna Gullberg svarade med vändande mejl att hon var ”minst sagt chockad över detta utspel” från skyddsombuden. Dagen efter blev Sanna Wikström avstängd från arbetet.

Den formella anklagelsen fick hon veta följande vecka, och rörde en incident som inträffat sex månader tidigare. Mittmedia hävdade att hon varit ”illojal” för att hon informerat en person om att det reportage där han blev intervjuad inte skulle publiceras.

Men eftersom en påföljd för illojalt agerande enligt rättspraxis måste göras senast två månader efter händelsen, och då det är högst tveksamt om det kan betraktas som illojalt att informera en intervjuperson om att en artikel inte ska publiceras, betraktar många anklagelsen som ett svepskäl.

Många misstänker i stället att det var Sanna Wikströms agerande som huvudskyddsombud dagen innan hon blev avstängd som var det verkliga skälet för avstängningen. Den kritik som hon då riktade mot Mittmedia har företaget nu alltså medgett var korrekt.

Fler videos
Fler avsnitt