Gå direkt till textinnehållet

Fyra tidningar kan bli en

LO-förbunden Byggnads, Elektrikerförbundet, Målareförbundet och Fastighetsarbetareförbundet utreder ett samgående. Hos de små förbundens tidningar finns en viss oro över konsekvenserna.

LO-förbunden Byggnads, Elektrikerförbundet, Målareförbundet och Fastighetsarbetareförbundet utreder ett samgående. Hos de små förbundens tidningar finns en viss oro över konsekvenserna, men Byggnadsarbetarens chefredaktör Kenneth Pettersson ser med tillförsikt fram emot en sammanslagning.

– Visst kan vi göra tidning för hela byggbranschen, säger han. Vi täcker i dag in 32 yrken och vi skulle klara av att täcka in fler.

För fem år sedan gick Bleck- och plåtslagareförbundet ihop med Byggnads och det har, enligt Kenneth Pettersson, inte varit några problem för tidningen att täcka in även det området.

Annons Annons

bryt

Fastighetsfolkets chefredaktör Jan-Åke Lindahl ser både för- och nackdelar med en sammanslagning av tidningarna.

– En ny tidning måste kunna spegla alla de olika yrkesgrupper som ingår i storförbundet. För städare och fastighetsskötare är det viktigt att vi kan visa på deras yrkesidentitet, till exempel att städare är ett riktigt yrke som i dag kräver utbildning.

Jan-Åke Lindahl räknar med att en ny tidning skulle komma ut med minst 18 nummer per år, som Byggnadsarbetaren i dag ger ut.

– Då får våra medlemmar oftare nyheter än vi kan ge i våra nio nummer per år. Jag kan tänka mig gemensamma ledare, kultursidor och insändarsidor, men att reportagen finns i separata delar för varje yrkesgrupp.

bryt

Bengt Sköld, redaktör för Målarnas facktidning, tycker det är för tidigt att spekulera om hur en förbundssammanslagning skulle påverka tidningarna. De är lågprioriterade i utredningen, konstaterar han.

Han betonar att det även för målarna är viktigt att bevara yrkesidentiteten.

– Och det gör man bäst i en egen tidning.

Sköld hänvisar till en utredning från 2003 som visar att Målarnas facktidning är den förbundstidning inom LO som är mest läst av de egna medlemmarna.

bryt

Tidningen Elektrikerns chefredaktör Pentti Lehto tar inte för givet att samgåendet mellan förbunden blir av. Om det blir så räknar han med att även tidningarna slås ihop, men att de tidigare självständiga facken får olika underavdelningar.

– Men det dröjer. Utredningen om samgående mellan förbunden ska lämna förslag först 2006.

De fyra facktidningarna har i dag en sammanlagd TS-upplaga på drygt 220 000 exemplar. Byggnadsarbetaren har ensam en upplaga på 160 000 exemplar.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos