Frilans vill ha uteblivet rättsstöd prövat av FS

18 november, 2021

Fotografen Sanna Sjöswärd vill att Journalistförbundets styrelse tar upp och omprövar förbundets beslut att inte bistå henne i upphovsrättstvisten om bilder på Förintelseöverlevare.

Journalisten har tidigare rapporterat om Sanna Sjöswärds rättsliga tvist med Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse (RWA). Enligt Sjöswärd gjorde sig RWA skyldiga till olovligt nyttjande och utebliven namnangivelse när de använt bilder samt texter och ljudfiler från Sjöswärds fotoprojekt Fading stories, om Förintelseöverlevare. RWA menade i sin tur att hon fått full ersättning, att bilderna använts i enlighet med parternas avtal samt att Sjöswärds namn angetts enligt god sed.

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt gick på RWAs linje men i maj fick Sanna Sjöswärd prövningstillstånd i den högre instansen, Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.

I ett brev till förbundsstyrelsen, som Journalisten tagit del av, är Sjöswärd kritisk till att förbundet inte vill ersätta henne för ett externt juridiskt ombud.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert vill inte kommentera huruvida FS kommer att ta upp Sjöswärds fall:

– Vad FS får för brev vill jag inte kommentera offentligt. Inte heller hur enskilda eventuella ärenden hanteras av FS eftersom det kan vara känsligt och man ska kunna lita på att förbundet har hög nivå av sekretess när det gäller enskilda personer.

Katarina Dahlskog, förbundsjurist på Journalistförbundet, menar att förbundet på flera sätt försökt hjälpa Sjöswärd:

– Jag kan tyvärr inte kommentera våra överväganden i enskilda ärenden. Men generellt försöker förbundet alltid hjälpa medlemmar i tvister. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Både utifrån hur vi bäst kan hjälpa en medlem, men också utifrån vad som är möjligt att driva, säger Katarina Dahlskog.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies