Gå direkt till textinnehållet

Frida Sundkvist: ”Jag skäms fortfarande inte”

Frida Sundkvist avskedas för att hon enligt Expressen ”lämnat en osann och kraftigt negativ bild” av arbetsmiljön på tidningen. ”Meddelarfrihet och yttrandefrihet är principer jag tror jättehårt på”, säger Frida Sundkvist.

”Det här handlar om ett långdraget, flerårigt personalärende. Att koppla detta till att Expressen skulle vilja tysta intern kritik mot publicistik och ledarskap är huvudlöst. Engagerade medarbetare är och kommer alltid vara Expressens största tillgång.”

Så kommenterade Expressens chefredaktör Klas Granström den 14 december tidningens beslut att avskeda den profilerade reportern Frida Sundkvist. Varslet om avsked kom kort efter att Sundkvist i Dagens ETC anonymt vittnat i en artikel om ett misstänkt sexuellt övergrepp.

– Det gjorde ganska ont att i december se att Expressens strategi var att dra mig i smutsen, när jag två veckor senare fick ta del av de skriftliga skälen till avsked, där det framgår att det är för att jag pratat med en journalist, säger Frida Sundkvist.

I Expressens sakframställan kring avskedet skriver företaget att hon ”offentligt lämnat en osann och kraftigt negativ bild” av tidningen och ”urskillningslöst påstått att ledande personer på tidningen och koncernens chefer har uppträtt på ett oacceptabelt och klandervärt sätt”.

Frågan om meddelarfrihet är central i konflikten. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt med företag som lever på att människor kan uttala sig i medier inte accepterar det i sitt eget företag”, sade Journalistförbundets chefsjurist Katarina Dahlskog i december.

Frida Sundkvist vidhåller att hon länge försökt larma internt om de påstådda missförhållanden hon sedan gått till Dagens ETC med.

– På alla sätt man ska. Jag har gått till närmaste chef, men också till huvudskyddsombud, redaktionschef och HR. Att jag inte använt den anonyma visselblåsartjänsten beror på att jag aldrig sett ett behov av att vara anonym, säger hon.

Expressen tar i sin sakframställan också upp att Sundkvist försökt förmå andra anställda att vittna i Dagens ETC.

– För dem är det illojalitet, för mig är det något man gör på en redaktion. Jag blir inte rädd om en journalist ringer till mig. Jag förstår att jag gör något som lagstiftning eller praxis kanske har en annan åsikt om. Men nu kom det ändå en granskning som visade de enorma problem som finns internt. Så svaret är: jag skäms fortfarande inte. Och jag tycker inte att en redaktion ska sparka en reporter som vill göra missförhållanden kända.

Dagens ETCs granskning av Expressens arbetsmiljö ledde strax före jul fram till stormöte på tidningen och att ledningen skulle genomföra en ny arbetsmiljöenkät.

”Man har ställt frågan hur man ska komma vidare, bortom det här dåliga chefsskapet, med delvis samma personer som sitter kvar i ledningen? Det är samma personer vi möter i korridorerna som plattade till oss för tio år sedan”, sade klubbordförande Jan Spångberg.

Att bli beskriven som ”ett långdraget, flerårigt personalärende” har skadat Frida Sundkvist, säger hon.

– Dels var det mentalt fruktansvärt att gå igenom. Under några veckor i december beskrev en stor koncern i Sverige mig som klandervärd, utan att berätta vad det handlar om. Den som läser vet ju inte vad det handlar om, det kan vara vad som helst: narkotika?

– Dels blir min privatekonomi väldigt lidande. Expressen har stängt halva arbetsmarknaden för mig, inför den andra halvan har jag beskrivits som något vedervärdigt. Men principen är viktigare. Meddelarfrihet och yttrandefrihet är principer jag tror jättehårt på.

Chefredaktören Klas Granström vill idag inte svara på frågor om Frida Sundkvist utan hänvisar till Bonnier News HR-chef Paulina Holm.

– Vi har olika bild av skälet till att hon avskedas. Det jag kan säga är att vi har nolltolerans gällande trakasserier och tydliga rutiner för hur den här typen av frågor ska hanteras. Vår uppfattning är att vi följer våra rutiner, jag kan inte säga mer om detaljerna i det här ärendet, säger Paulina Holm.

Ni skriver i sakframställan att Sundkvist offentligt lämnat en ”osann och kraftigt negativ bild av Expressen”. Är ni inte oroliga för att det framstår som att Expressen gör sig av med en visselblåsare, trots att ni själva är beroende av att människor larmar om Metoo-problematik, till exempel?
– Återigen, vi är två parter med olika uppfattningar om den uppkomna situationen. Det är det som gjort att vi inte kunnat mötas, vilket är tråkigt. Eftersom det här är ett pågående ärende säger jag nej till att kommentera mer än så, det vore oetiskt av mig.

Fler avsnitt
Fler videos