Gå direkt till textinnehållet

Förslaget förvärrar för vikarier

Förslaget att lägga ner allmänproduktionen på en rad orter i Sverige förvärrar de redan nu stora problemen med tillfälliga anställningar på Sveriges Television. Det hävdar Journalistförbundets styrelse, i en kommentar till SVTs sparförslag.

Förslaget att lägga ner allmänproduktionen på en rad orter i Sverige förvärrar de redan nu stora problemen med tillfälliga anställningar på Sveriges Television. Det hävdar Journalistförbundets styrelse, i en kommentar till SVTs sparförslag.

Redan i dag är 18 procent av de anställda inom Sveriges Television visstidsanställda, i form av vikariat eller projektanställningar. “Det är särskilt allvarligt, från demokratisk synpunkt, med tanke på att Sveriges Televisions produktion helt och hållet finansieras av allmänheten. Vi anser att Sveriges Television har ett speciellt ansvar att upprätthålla anständiga villkor på sin del av arbetsmarknaden”, sade styrelsen i sitt uttalande.

Styrelsen konstaterade också att den uppkomna situationen visar på problemen med den indirekta finansieringen av public service: “Den nuvarande finansieringen av public serviceverksamheten är ett allvarligt problem. Självfallet ska Public Service inte finansieras via en av staten styrd fond. Detta har visat sig skapa osäkerhet och lett till panikförslag och ad hoc-lösningar. Vi noterar därför med glädje att regeringen idag gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på en modell för direktfinansiering. “

Annons Annons

Förbundsstyrelsen tolkar ledningens hänvisning till “minskade anslag” som ett svepskäl för nedskärningar: “SVThar till uppdrag att bedriva sin verksamhet i hela landet. För det förfogar företaget över en total budget på 3 900 miljoner. När ledningen nu anser att 60 miljoner uteblivit, kan det inte tas till intäkt för att ändra hela organisationen och göra sig av med medarbetare.”

Fler avsnitt
Fler videos