Gå direkt till textinnehållet

Förbundsledningen: Ja till ny period

Journalistförbundets ordförande respektive vice ordförande, Agneta Lindblom Hulthén och Arne König, säger ja till omval till förbundsstyrelsen som väljs vid kongressen i maj.

Journalistförbundets ordförande respektive vice ordförande, Agneta Lindblom Hulthén och Arne König, säger ja till omval till förbundsstyrelsen som väljs vid kongressen i maj.

Båda gör det efter viss tvekan.

– Jag var mycket säkrare på att fortsätta i höstas, säger Agneta Lindblom Hulthén. Det som sedan fick mig att tveka är personliga skäl. Rollen som ordförande gör att jag får mindre och mindre utrymme för min privata sfär.

En starkt bidragande orsak till att hon beslöt sig för att kandidera igen är att Arne König slutligen bestämt sig för att ställa upp till omval som vice ordförande.

Avgörande för Agneta Lindblom Hulthén är att hon anser att arbetet i förbundsstyrelsen är ett av de viktigaste uppdrag man kan ha.

– Jag kan inte komma på något mer meningsfullt att göra. Vi har ett arbetsberg framför oss. Det finns hot mot journalistiken i sig som hänger samman med journalisternas arbetsvillkor. För att åstadkomma god journalistik behöver journalisterna ha goda arbetsvillkor.

Lindblom Hulthén pekar i det sammanhanget på trygghetsfrågorna, till exempel för vikarier, där hon tycker att förbundet haft vissa framgångar.

– Vi har också varit bra på at förklara varför yttrandefrihet och tryckfrihet är så viktiga. Frågorna måste få större genomslag, inte bara bland journalister, utan också i det övriga samhället. Det vill jag fortsätta jobba för.

Arne König har länge tvekat om att ställa upp till omval som vice ordförande.

– Det är ett rätt så krävande jobb, mer en livsstil än ett vanligt uppdrag. Man är i tjänst 24 timmar om dygnet. Jag funderade på om jag fortfarande hade lusten och engagemanget och förmågan att bli förbannad. Och det tycker jag att jag har. Därför ställer jag upp.

De frågor han ser som viktiga att ta i tu med framöver är bland annat att försöka nå fler grupper än de fast anställda.

– Antalet medlemmar i förbundet totalt minskar samtidigt som andelen ensamarbetsplatser ökar. Det är en utmaning att hantera nya grupper och se till att de har nytta av att vara med i förbundet.

König vill också arbeta för att värna journalistiken.

– Den har aldrig varit så hotad som nu. Det gäller till exempel genom lagstiftning, kommersialisering och slitaget på journalister.

Fler avsnitt
Fler videos