Gå direkt till textinnehållet

Förbundets kritik: ”Vi importerar minskad insyn”

Journalistförbundet menar att regeringen behöver utreda hur insynen i offentligheten kringskurits sedan Sverige gick med i EU. 

I en debattartikel i DN skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, tillsammans med yttrandefrihetsgruppens Stephen Lindholm, om de förslag om utlämnande av handlingar som ligger på regeringens bord just nu.

Tillsammans har de gått igenom de förslag som remitterats till Journalistförbundet sedan årsskiftet, som de menar talar sitt tydliga språk.

”Här finns flera exempel på förslag om minskad insyn, men inget förslag i motsatt riktning”, skriver de.

”Inte sällan är det förslag från EU som gör att vi bakvägen importerar minskad insyn. Det tydligaste exemplet bland årets remisser är förslaget om att inrätta En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74). Det skulle innebära att vissa ärenden som i dag hanteras av svenska åklagare i stället skulle skötas av särskilda EU-åklagare", fortsätter de.

Bland annat skulle det senare leda till att offentlighetsprincipen inte kommer att tillämpas på dessa ärenden, vilket kraftigt begränsar insynen.

De nämner även förslaget om att begränsa meddelarfriheten så att personer som omfattas av tystnadsplikt "enligt lagen om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter” inte ska ha rätt att lämna uppgifter till medier (SOU 2021:1).

Kriminaliseringen av så kallat utlandsspioneri, som föreslås införas i både brottsbalken och tryckfrihetsförordningens brotts­katalog, får också kritik. 

Kritik får också regeringens planer på att vissa uppgifter som rör statliga stöd ska omfattas av absolut sekretess.

Detta skulle innebär att uppgifterna under inga omständigheter lämnas ut, inte ens om det bedöms att det inte medför någon skada för enskilda om de lämnas ut, menar förbundet.

Läs Journalistens reportageserie om krisen för insynen i offentligheten:

NA förlorade viktig offentlighetsstrid

"Vi möter lite av en stridsmaskin"

"Så vittrar en demokrati"

 

Fler avsnitt
Fler videos