Gå direkt till textinnehållet

Fojo skräddarsyr utbildningar

Fojo, fortbildning för journalister i Kalmar, kommer att på försök skräddarsy och sälja utbildningar till medieföretag, under namnet Fojo Flex.

Fojo, fortbildning för journalister i Kalmar, kommer att på försök skräddarsy och sälja utbildningar till medieföretag, under namnet Fojo Flex.

– Vi får ständigt förfrågningar från företag som vill köpa platser på kurser. I dag har vi inte denna möjlighet, förutom då vi gör huskurser för en hel redaktion, säger Katarina Ek, utvecklingsledare på Fojo.

Undersökningar som Fojo gjort visar att det finns ett stort behov bland medieföretag att fortbilda anställda och att de är beredda att betala för detta.

Annons Annons

Nästa år är det tänkt att den första kursen ska starta. Fojo ska sedan utreda behovet och hur det fungerade innan Fojos styrelse tar ett definitivt beslut.

bryt

Universitet och högskolorna i Sverige har i dag ett underskott på närmare 800 miljoner. Högskolan i Kalmar, som Fojo tillhör, måste spara ungefär 40 miljoner. Högskolan har därför fått i uppdrag att anordna fler uppdragsutbildningar och spara. Förutom att på försök erbjuda specialutbildningar har Fojo flyttat till billigare lokaler, infört internatavgifter, dragit bort fria luncher och slopat kurskatalogen och hänvisar istället till webben. År 2005 räknar Fojo med att ekonomin kommer att gå ihop.

– Uppdragsutbildningar är egentligen inget nytt. Det är bara det att vi nu anstränger oss ännu mer för att hålla volymen på kursverksamheten. Ökade anslag från utbildningsdepartementet är inte att räkna med de närmaste åren, säger Fojochefen Annelie Ewers.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos