Gå direkt till textinnehållet

Fler licensbetalare ger 120 miljoner extra

Antalet licensbetalare till Radiotjänst har ökat drastiskt sedan även datorer och surfplattor blivit avgiftskyldiga. Men även antalet överklaganden har ökat.

Cirka 100 000 nya licensbetalare har Radiotjänst fått under 2013.

I bolagets årsredovisning för 2013 konstaterar VD Carl-Gustav Johansson
att det också fört med sig en växande grupp kritiska hushåll. Antalet överklaganden och omprövningar har ökat från 150 till 500.

Det ökade antalet licensbetalare betyder cirka 120 miljoner kronor till rundradiokontot och den höjning av avgiften som man tidigare spekulerat i, verkar inte behövas. "Behovet av befarade kraftiga avgiftshöjningar, från och med 2015, minskar" skriver VD Carl-Gustav Johansson i årsredovisningen.

Fler avsnitt
Fler videos