Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet kräver extra pengar till public service

Journalistförbundet hemställer till regeringen att public service-bolagen ska få extra medelstilldelning på grund av den höga inflationen.

I hemställan som idag skickas till kulturdepartementet varnar Journalistförbundet för att inflationsläget kommer att leda till besparingar på public service om inte extra medel skjuts till och public service-avgiften inte räknas upp.

”SVT har aviserat att företaget ’behöver spara brett’, bland annat på grund av inflationen. Enligt Journalistförbundet finns det med hänsyn till det extraordinära läget i ekonomin anledning att öka anslagen till public service-bolagen”, skriver förbundet i hemställan.

Public service får en uppräkning om två procent årligen medan public service-avgiften höjs i takt med inkomstbasbeloppet och inflationen, vilket leder till att det uppstår ett överskott på kontot hos Riksgälden. Journalistförbundet vill att det överskottet nu ska komma bolagen till del.

Annons Annons