Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet kräver extra pengar till public service

Journalistförbundet hemställer till regeringen att public service-bolagen ska få extra medelstilldelning på grund av den höga inflationen.

I hemställan som idag skickas till kulturdepartementet varnar Journalistförbundet för att inflationsläget kommer att leda till besparingar på public service om inte extra medel skjuts till och public service-avgiften inte räknas upp.

”SVT har aviserat att företaget ’behöver spara brett’, bland annat på grund av inflationen. Enligt Journalistförbundet finns det med hänsyn till det extraordinära läget i ekonomin anledning att öka anslagen till public service-bolagen”, skriver förbundet i hemställan.

Public service får en uppräkning om två procent årligen medan public service-avgiften höjs i takt med inkomstbasbeloppet och inflationen, vilket leder till att det uppstår ett överskott på kontot hos Riksgälden. Journalistförbundet vill att det överskottet nu ska komma bolagen till del.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos