Gå direkt till textinnehållet

Färre journalister bevakar EU

Den svenska EU-bevakningen har minskat, och antalet svenska journalister i Bryssel är färre än för 25 år sedan. Det framgår av rapporten ”EU i svenska medier” som Institutet för mediestudier presenterar idag.

Sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har EUs makt stärkts och inflytandet över medlemsländerna ökat. Nästan hälften av all svensk lagstiftning bygger på beslut som 705 EU-parlamentariker fattat. Trots det har antalet EU-korrespondenter minskat, framför allt är det dagspressen som har färre korrespondenter.

Journalistiken har blivit mindre beskrivande och mer tolkande, och journalisterna själva tar större plats i rapporteringen och gör fler egna analyser, framgår av rapporten.

Det är relativt få nyheter som skildrar EU positivt eller negativt, men om det förekommer någon typ av värdering är det genomgående åt det negativa hållet.

En majoritet av de nyheter som beskriver EUs makt gestaltar EU-parlamentet som mäktigt, vilket är motsatsen till hur det skildrades 1995 då det beskrevs som maktlöst, enligt Mediestudiers rapport.

Läs hela rapporten här.

Läs också Journalistens reportage: ”EU ligger inte i Bryssel”.

 

Fler videos
Fler avsnitt