Gå direkt till textinnehållet

Fackligt: Extra pengar avsätts till ordföranden

Under nästa år avsätter Journalistförbundet 2,3 miljoner extra i en reserv som ska gå till ordförande Agneta Lindblom Hulthén och vice ordförande Arne König om de avgår. Det framgår av det budgetförslag som nu skickas ut till förbundets distrikt.

Enligt det avtal som Agneta Lindblom Hulthén och Arne König har med Journalistförbundet får de efter att de avgått ett arvode motsvarande tolv månadslöner. Summan räknas av om de får ett annat jobb. Agneta Lindblom Hulthén har 80 000 kronor i månadslön och Arne König 73 000 kronor. Därtill kommer sociala avgifter.

Förbundet har tidigare år avsatt en miljon kronor till avgångsvederlaget. Avsättningen för nästa år är budgeterad till 2,3 miljoner kronor.

Journalistförbundet har även ett pensionsavtal med två anställda på kansliet som går i pension vid 60 års ålder. Detta påverkar dock inte budgeten eftersom pengar är avsatta sedan tidigare.

Annons Annons

Intäkterna för 2011 är budgeterade till 65 miljoner kronor, en miljon mer än 2010. Det är främst upphovsrättsintäkterna som beräknas öka med 1 miljon till 11 miljoner kronor. Medlemsavgifterna beräknas till 43 miljoner, tidningen Journalistens försäljning av annonser beräknas till 5 miljoner och intäkter från hyresgäster på Vasagatan till ungefär 5 miljoner. Kostnaderna beräknas till 64 miljoner.

Budgeten skulle vara i balans om inte de extraordinära utläggen på 2,3 miljoner tillkom. För 2011 tillkommer också finansiella intäkter från placeringar i fonder och räntepapper, 2010 hade förbundet en finansiell vinst på 3,5 miljoner.

Förbundet äger fastigheten på Vasagatan i centrala Stockholm. Taxeringsvärdet har stigit kraftigt från 64 miljoner till 90 miljoner. Det innebär en ökad fastighetsskatt på 260 000 kronor, vilken delvis betalas av hyresgästerna i proportion till hur många kvadratmeter de hyr.

Förbundet har budgeterat en högre summa till juridisk konsultation under 2011. Anledningen är att flera ärenden gällande arbetsrättsliga frågor på senare tid gått till Arbetsdomstolen. Tidigare har summan legat på runt 300 000 kronor. I budgetförslaget för 2011 har siffran höjts till 900 000 kronor.

Budgeten för förbundets internationella verksamhet sänks med ungefär 100 000 kronor till 1, 1 miljoner, mycket beroende på att det under 2011 inte är lika många internationella möten inplanerade.

Utgifterna för fackliga kurser är budgeterade till 600 000 kronor mer under 2011, till 1,7 miljoner. Det beror på att förbundet under avtalsrörelsen 2010 inte hann ordna lika många kurser.

Bidragen till distrikt och klubbar ligger kvar på samma nivå som 2010: 800 000 kronor. Därtill kommer ett extra bidrag på 300 000 kronor till distrikten för upphovsrättsverksamhet.

I maj är det dags för journalistkongress på Djurönäset utanför Stockholm. Kongressen är budgeterad till 3,9 miljoner. För att minska kostnaden för kongressen förslog kansliledningen på förbundet att festen, som traditionellt hålls på fredag, skulle flyttas till tisdag så att delegaterna skulle kunna åka hem på fredagen. På så vis skulle man spara in på övernattningar och minska kostnaden med 150 000 kronor. Arbetsutskottet röstade ner förslaget.

Journalistens annonsintäkter beräknas minska med 450 000 kronor nästa år.

– Annonsmarknaden har åter ökat, men Journalisten har inte fått tillbaka lika många annonser som före lågkonjunkturen. Troligtvis beror det på att tidningen numera kommer ut var tredje vecka, säger Helena Giertta, Journalistens chefredaktör.

Tidningen kostar de 17 600 medlemmarna i förbundet totalt 284 kronor per år. Under 2011 får Journalisten ett extra tillskott på 130 000 kronor för att ge ut fyra nummer av tidningen Chefen i Journalisten. Utgifterna går framför allt till distribution och tryck.

Efter att förbundet tagit över hanteringen av presskorten har man sparat närmare 400 000 kronor. Förbundet letar efter en partner som är villig att distribuera presskorten utan kostnad.

Budgetförslaget skickas nu ut på remiss till distrikten som ska komma in med synpunkter senast den 12 januari. Budgeten fastställs vid förbundsstyrelsens möte den 27 januari.

Agneta Lindblom Hulthén:
"Uppsägningstiden ansågs rimlig."

I år avsätts pengar att betala ut om du skulle avgå som ordförande. Betyder det att du kommer sluta på kongressen i år?

– Alla som vågar frågar just det. Mitt standardsvar är att: "Min farmor blev 101 år och var yrkesverksam till the bitter end. Hon är en av mina förebilder". Det vill säga, jag svarar inte alls därför att jag inte vill att vare sig med- eller motparter ska kunna spekulera och planera utifrån mina framtidsplaner. Om jag kandiderar för ytterligare en period till kommer att meddelas i tillräckligt god tid före kongressen. Men självklart måste vi budgetera utifrån en kostnad som kan komma att uppstå.

Har ni någon kommentar till avtalet som ger tolv månadslöner vid eventuell avgång?

 –Uppsägningstiden ansågs rimlig såväl av mig som av styrelsen när avtalet slöts för några år sedan. Det är vad vi försöker få till för medlemmar i arbetsledarposition. Eventuella andra inkomster under uppsägningstiden avräknas.

Kostnaden för att anlita LO/TCOs rättskydd har stigit, varför?

– Arbetsmarknaden har blivit betydligt tuffare, arbetsgivarna har blivit aggressivare och tillvaron för våra medlemmar har blivit hårdare. Vi överväger noga såväl rättsliga åtgärder som konsultanlitanden, men styrelsens mening är att skyddet för våra medlemmar och skyddet för våra avtal inte blir mindre viktiga. Det hårdare klimatet på arbetsmarknaden innebär att vi fått avsätta och kommer att behöva avsätta mer pengar till här typen av verksamhet. Men vi ska också notera att vi har en hel del framgångar i domstolarna när det gäller upphovsrätten, till gagn för våra medlemmar.

Kongressen är budgeterad till nästan 4 miljoner kronor. Är det en rimlig summa?

 – Det är inte bara en floskel att demokrati måste få kosta.  Vi har en ganska gammaldags form av direktdemokrati i vårt förbund, där alla medlemmar kan rösta på och kandidera till kongressombud. I de fyra miljonerna ligger inget lullull utöver något kulturinslag och en avslutningsmiddag. Den som vill föreslå ett billigare sätt att lägga fast förbundets långsiktiga arbete hoppas jag skriver motioner till kongressen.

Helena Giertta

A-kassan 40 kronor billigare

Avgiften till A-kassan kommer att sänkas med 40 kronor, från 190 till 150 kronor i månaden. Orsaken är att arbetslösheten väntas bli lägre än tidigare beräknat. Sänkningen gäller från årsskiftet.

– Vi har en välskött kassa och det finns ingen anledning att samla pengar i ladorna, säger Stephen Lindholm, som är styrelseordförande i Journalisternas A-kassa.

Systemet fungerar så att det går att höja och sänka avgiften till A-kassan beroende på hur det ser ut på arbetsmarknaden för vissa yrkesgrupper. Arbetslöshet för journalister beräknas bli lägre än tidigare prognoser. Men skulle arbetslösheten öka under 2011 kan avgiften åter höjas.

Förbundet byter fonder

Journalistförbundet har gjort ändringar i sitt fondinnehav. SEB Global Etiskt Fondindex har sålts på grund av att den inte har utvecklats som önskat.

I stället har förbundet köpt andelar på två miljoner vardera i fonderna Brummer Multi-Strategy, som är en blandfond som innehåller aktier, räntepapper och hedgefonder, och Carnegie WorldWide Ethical Subfund, som innehåller aktier som har granskats så att de uppfyller vissa etiska krav.

Brummer Multi-Strategy har hittills i år stigit med två procent och Carnegie WorldWide Ethical Subfund har stigit med ungefär tre procent.

Morningstar, som sysslar med information, analys och rating av fonder, ger Brummer Multi-Strategy tre stjärnor av fem möjliga och Carnegie WorldWide Ethical Subfund fyra stjärnor.

Förbundet har också en ränteplacering i Handelsbanken med en löptid på fem år. Varje år utfaller en ränta på sex procent

Fler avsnitt
Fler videos